مصوبات وفایل صوتی جلسه ۱۲۹

  • ۱۳ آذر ۱۴۰۱
  • ۶۲ بازدید

فایل صوتی جلسه ۱۲۹

بسمه تعالی

صورتجلسه شماره  ۱۲۹

 

تاریخ دعوتنامه : ۱۴۰۱٫۹٫۱۲ تاریخ جلسه :شنبه     مورخه :  ۱۴۰۱٫۹٫۱۲

ازساعت    ۱۶  لغایت  ۲۰

شماره جلسه  :  ۱۲۹
نوع جلسه (عادی، فوق العاده): فوق العاده

عادی

علت و مقام دعوت کننده جلسه فوق العاده :

مکان جلسه :

سالن جلسات شورا

۲-اعضای شورای شهر حاضر در جلسه شورا ( اجرای ماده ۱۶ قانون شوراها) :

ردیف نام و نام خانوادگی امضاء ورود خروج ردیف نام و نام خانوادگی امضاء ورود خروج
۱ علی همتی       ۵ مهدی خراسانیان      
۲ مجید نظری       ۶ رضا صباغیان      
۳ حسین موسوی غایب     ۷ عباسعلی طالب بیدختی      
۴ حسین گلهاشم            

۳-اعضای غایب در جلسه :

ردیف نام و نام خانوادگی سمت علت غیبت
۱  

۴-مدعوین حاضر در جلسه :

ردیف نام و نام خانوادگی دستگاه اجرایی سمت ملاحظات
۱

۵-خلاصه مفید مطالب مطروحه توسط رئیس شورا ، نطق ها و مذاکرات :

با یاد و نام خداوند متعال پس از تلاوت آیاتی .چند از کلام اله مجید جلسه آغاز گردید.  در این جلسه با حضور شهردار محترم و معاون توسعه مدیریت و منابع شهرداری بودجه شش ماهه اول شهرداری سمنان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

۶-دستور جلسات :

شماره ردیف دستور جلسه نظر کمیسیون ذیربط شماره جلسه تاریخ جلسه
۱۲۹ ۱۴۰۱٫۹٫۱۲

 

 

۷-خلاصه مفید مذاکرات :

 

۸-تصمیمات متخذه :

جلسه بدون مصوبه پایان یافت.