مصوبات وفایل صوتی جلسه ۱۲۸

  • ۱۲ آذر ۱۴۰۱
  • ۵۷ بازدید

فایل صوتی جلسه ۱۲۸

 

بسمه تعالی

صورتجلسه شماره  ۱۲۸

 

تاریخ دعوتنامه : ۱۴۰۱٫۹٫۸ تاریخ جلسه : سه شنبه     مورخه :  ۱۴۰۱٫۹٫۸

ازساعت    ۸  لغایت  ۱۴

شماره جلسه  :  ۱۲۸
نوع جلسه (عادی، فوق العاده): فوق العاده

عادی

علت و مقام دعوت کننده جلسه فوق العاده :

مکان جلسه :

سالن جلسات شورا

 

۲-اعضای شورای شهر حاضر در جلسه شورا ( اجرای ماده ۱۶ قانون شوراها) :

ردیف نام و نام خانوادگی امضاء ورود خروج ردیف نام و نام خانوادگی امضاء ورود خروج
۱ علی همتی       ۵ مهدی خراسانیان      
۲ مجید نظری       ۶ رضا صباغیان      
۳ حسین موسوی غایب     ۷ عباسعلی طالب بیدختی      
۴ حسین گلهاشم            

 

۳-اعضای غایب در جلسه :

ردیف نام و نام خانوادگی سمت علت غیبت
۱  

 

۴-مدعوین حاضر در جلسه :

ردیف نام و نام خانوادگی دستگاه اجرایی سمت ملاحظات
۱

 

۵-خلاصه مفید مطالب مطروحه توسط رئیس شورا ، نطق ها و مذاکرات :

با یاد و نام خداوند متعال پس از تلاوت آیاتی .چند از کلام اله مجید جلسه آغاز گردید.

 

۶-دستور جلسات :

شماره ردیف دستور جلسه نظر کمیسیون ذیربط شماره جلسه تاریخ جلسه
۱۲۸ ۱۴۰۱٫۹٫۸

 

 

۷-خلاصه مفید مذاکرات :

 

 

 

۸-تصمیمات متخذه :

۱-نامه  شماره ۱۴۵۱۴/۸/۱۳ مورخ ۸/۹/۱۴۰۱ شهرداری سمنان در خصوص ارسال مستندات مربوط به پرونده آقای والامهر در جلسه مطرح و مقرر گردید مستندات به فرمانداری محترم ارسال گردد.

 

آراء اعضاء شورای اسلامی موافق مخالف دلایل مخالف امضاء
۱ علی همتی *    
۲ مجید نظری *    
۳ حسین موسوی * غایب  
۴ حسین گل هاشم *    
۵ مهدی خراسانیان *    
۶ رضا صباغیان *    
۷ عباسعلی طالب بیدختی *    
تصمیم شورا     تصویب شد                        تصویب نشد