مصوبات وفایل صوتی جلسه ۱۲۷

  • ۶ آذر ۱۴۰۱
  • ۶۲ بازدید

فایل صوتی جلسه ۱۲۷

 

بسمه تعالی

صورتجلسه شماره  ۱۲۷

 

تاریخ دعوتنامه : ۱۴۰۱٫۹٫۵ تاریخ جلسه : شنبه     مورخه :  ۱۴۰۱٫۹٫۵

ازساعت    ۱۶  لغایت  ۲۰

شماره جلسه  :  ۱۲۷
نوع جلسه (عادی، فوق العاده): فوق العاده

عادی

علت و مقام دعوت کننده جلسه فوق العاده :

مکان جلسه :

سالن جلسات شورا

 

۲-اعضای شورای شهر حاضر در جلسه شورا ( اجرای ماده ۱۶ قانون شوراها) :

ردیف نام و نام خانوادگی امضاء ورود خروج ردیف نام و نام خانوادگی امضاء ورود خروج
۱ علی همتی       ۵ مهدی خراسانیان      
۲ مجید نظری       ۶ رضا صباغیان      
۳ حسین موسوی       ۷ عباسعلی طالب بیدختی      
۴ حسین گلهاشم            

 

۳-اعضای غایب در جلسه :

ردیف نام و نام خانوادگی سمت علت غیبت
۱  

 

۴-مدعوین حاضر در جلسه :

ردیف نام و نام خانوادگی دستگاه اجرایی سمت ملاحظات
۱

 

۵-خلاصه مفید مطالب مطروحه توسط رئیس شورا ، نطق ها و مذاکرات :

با یاد و نام خداوند متعال پس از تلاوت آیاتی .چند از کلام اله مجید جلسه آغاز گردید. در ابتدای جلسه و با حضور شهردار محترم موضوع پساب فاضلاب شهر سمنان مطرح و آخرین وضعیت قرارداد مورد بحث قرار گرفت.

 

۶-دستور جلسات :

شماره ردیف دستور جلسه نظر کمیسیون ذیربط شماره جلسه تاریخ جلسه
۱۲۷ ۱۴۰۱٫۹٫۵

 

 

۷-خلاصه مفید مذاکرات :

  

۸-تصمیمات متخذه :

۱-نامه  شماره ۹۵۴۵/۱/۵۰۲۳ مورخ ۵/۹/۱۴۰۱ فرمانداری سمنان در خصوص بند ۳ صورتجلسه ۱۲۴ شورا مورخ ۲۴/۸/۱۴۰۱ با موضوع تکمیل ساختمان آتش نشانی مسکن مهر و تجاری های خیابان آیت اله عالمی و مطالبات پیمانکار مجدداً در جلسه مطرح و اعضای شورا بر مصوبه قبلی خود اصرار نمودند.

 

۲-نامه شماره ۹۵۴۴/۱/۵۰۲۳ مورخ ۵/۹/۱۴۰۱ فرمانداری سمنان در خصوص بند ۲ صورتجلسه شماره ۱۲۴ مورخ ۲۴/۸/۱۴۰۱ با موضوع اجرای پل عابر پیاده پارک شقایق به بوستان مسافر در جلسه مطرح و با پیشنهاد شهرداری موافقت گردید.

 

۳-نامه شماره ۱۴۰۹۷/۱۸/۱/۱ مورخ ۴/۹/۱۴۰۱۰٫شهرداری سمنان در خصوص توافقنامه فی مابین شهرداری سمنان و علی اکبر سعداله با موضوع زائر سرای ائمه بقیع و هزینه های انجام شده در جلسه مطرح و با توافقنامه مورخ ۲/۹/۱۴۰۱ شهرداری با مبلغ کلی ۱۱٫۸۴۶٫۸۵۷٫۳۱۹ ریال براساس فهرست بهای سال ۱۴۰۱ موافقت گردید.

 

آراء اعضاء شورای اسلامی موافق مخالف دلایل مخالف امضاء  
  ۱ علی همتی *    
  ۲ مجید نظری *    
  ۳ حسین موسوی *    
  ۴ حسین گل هاشم *    
  ۵ مهدی خراسانیان * بند ۱ و ۲    
  ۶ رضا صباغیان * بند ۱ و ۲    
  ۷ عباسعلی طالب بیدختی *    
  تصمیم شورا     تصویب شد                        تصویب نشد