مصوبات وفایل صوتی جلسه ۱۲۲

  • ۲۱ آبان ۱۴۰۱
  • ۵۶ بازدید

فایل صوتی جلسه ۱۲۲

 

بسمه تعالی

صورتجلسه شماره  ۱۲۲

 

تاریخ دعوتنامه : ۱۴۰۱٫۸٫۱۷ تاریخ جلسه :   سه شنبه     مورخه :  ۱۴۰۱٫۸٫۱۷

ازساعت    ۸  لغایت  ۱۵

شماره جلسه  :  ۱۲۲
نوع جلسه (عادی، فوق العاده): فوق العاده

عادی

علت و مقام دعوت کننده جلسه فوق العاده :

مکان جلسه :

سالن جلسات شورا

 

۲-اعضای شورای شهر حاضر در جلسه شورا ( اجرای ماده ۱۶ قانون شوراها) :

ردیف نام و نام خانوادگی امضاء ورود خروج ردیف نام و نام خانوادگی امضاء ورود خروج
۱ علی همتی       ۵ مهدی خراسانیان      
۲ مجید نظری       ۶ رضا صباغیان      
۳ حسین موسوی       ۷ عباسعلی طالب بیدختی      
۴ حسین گلهاشم            

 

۳-اعضای غایب در جلسه :

ردیف نام و نام خانوادگی سمت علت غیبت
۱  

 

۴-مدعوین حاضر در جلسه :

ردیف نام و نام خانوادگی دستگاه اجرایی سمت ملاحظات
۱

 

۵-خلاصه مفید مطالب مطروحه توسط رئیس شورا ، نطق ها و مذاکرات :

با یاد و نام خداوند متعال پس از تلاوت چند از کلام اله مجید جلسه آغاز گردید.

 

۶-دستور جلسات :

شماره ردیف دستور جلسه نظر کمیسیون ذیربط شماره جلسه تاریخ جلسه
۱۲۲ ۱۴۰۱٫۸٫۱۷

 

 

۷-خلاصه مفید مذاکرات :

 

 

 

۸-تصمیمات متخذه :

۱-نامه  شماره ۱۲۸۷۳/۴/۱ مورخ ۱۷/۸/۱۴۰۱ موضوع مساعدت به چهار نفر از کارکنان سازمان آتش نشانی که در مقطع دکترا پذیرفته شده و مشغول تحصیل می باشند مطرح گردید و مقرر شد به هر یک از آنان مبلغ پنجاه میلیون ریال از ردیف بودجه کمکهای رفاهی به شماره ۱۶۰۲۹۰ پرداخت گردد.

 

۲-نامه شماره ۱۲۷۴۶/۴/۱ مورخ ۱۶/۸/۱۴۰۱ موضوع مساعدت به باشگاه توپ وتور به مبلغ پنجاه میلیون ریال مطرح و از ردیف بودجه ۱۵۰۲۰۴ موافقت گردید.

 

۳-نامه شماره ۱۲۴۴۰/۱/۱ مورخ۱۲/۸/۱۴۰۱ موضوع نحوه محاسبه عوارض ساختمان به مالکیت نوروزعلی والامهر مطرح و مقرر گردید مطابق ضوابط و مقررات اقدام شود.

 

۴-نامه شماره ۱۲۴۱۶/۱/۱ مورخ ۱۱/۸/۱۴۰۱ در خصوص نمای مغایر ساختمان خانم شهربانو خلیلی مطرح و مقرر گردید محاسبه عوارض مطابق نظر شهرداری اقدام گردد.

 

آراء اعضاء شورای اسلامی موافق مخالف دلایل مخالف امضاء
۱ علی همتی * بند ۳ و ۴
   
۲ مجید نظری *    
۳ حسین موسوی *    
۴ حسین گل هاشم *    
۵ مهدی خراسانیان * بند ۱
   
۶ رضا صباغیان *    
۷ عباسعلی طالب بیدختی *    
تصمیم شورا     تصویب شد                        تصویب نشد