مصوبات وفایل صوتی جلسه ۱۲۰

  • ۱۴ آبان ۱۴۰۱
  • ۵۲ بازدید

فایل صوتی جلسه ۱۲۰

 

بسمه تعالی

صورتجلسه شماره  ۱۲۰

 

تاریخ دعوتنامه : ۱۴۰۱٫۸٫۱۰ تاریخ جلسه :   سه شنبه     مورخه :  ۱۴۰۱٫۸٫۱۰

ازساعت    ۸  لغایت  ۱۵

شماره جلسه  :  ۱۲۰
نوع جلسه (عادی، فوق العاده): فوق العاده

عادی

علت و مقام دعوت کننده جلسه فوق العاده :

مکان جلسه :

سالن جلسات شورا

 

۲-اعضای شورای شهر حاضر در جلسه شورا ( اجرای ماده ۱۶ قانون شوراها) :

ردیف نام و نام خانوادگی امضاء ورود خروج ردیف نام و نام خانوادگی امضاء ورود خروج
۱ علی همتی       ۵ مهدی خراسانیان      
۲ مجید نظری       ۶ رضا صباغیان      
۳ حسین موسوی       ۷ عباسعلی طالب بیدختی      
۴ حسین گلهاشم            

 

۳-اعضای غایب در جلسه :

ردیف نام و نام خانوادگی سمت علت غیبت
۱  

 

۴-مدعوین حاضر در جلسه :

ردیف نام و نام خانوادگی دستگاه اجرایی سمت ملاحظات
۱

 

۵-خلاصه مفید مطالب مطروحه توسط رئیس شورا ، نطق ها و مذاکرات :

با یاد و نام خداوند متعال پس از تلاوت چند از کلام اله مجید جلسه آغاز گردید.

 

۶-دستور جلسات :

شماره ردیف دستور جلسه نظر کمیسیون ذیربط شماره جلسه تاریخ جلسه
۱۲۰ ۱۴۰۱٫۸٫۱۰

 

 

۷-خلاصه مفید مذاکرات :

   

۸-تصمیمات متخذه :

۱-نامه  شماره ۱۲۲۵۰/۴/۱ مورخ ۹/۸/۱۴۰۱ در خصوص واگذاری قطعه ۱۵ تفکیکی ۱۵ و۴ ۱۱و۳ تفکیکی از پلاک ثبتی ۳۴۲۰و ۳۴۲۲ واقع در بلوار شریف واقفی  بصورت ترک تشریفات به شرکتهای هستی ساز ژرف ۲ مورد و شرکت شن و ماسه و فرآورده های بتنی جلال و شرکت اورنگ برج بابت پرداخت مطالبات مطرح و مقرر گردید در صورتیکه هر یک از زمینهای مورد اشاره قبلاً در مزایده منظور شده است و متقاضی نداشته با تنظیم مصوبه کمیسیون ماده ۱۴ اقدام گردد موافقت شد.

 

۲-نامه شماره ۱۲۲۲۸/۴/۱ مورخ ۹/۸/۱۴۰۱ در خصوص پرداخت کمک بلاعوض به انجمن حمایت زندانیان مرکز سمنان به مبلغ ۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ پنجاه میلیون ریال طبق ردیف بودجه شماره ۱۵۰۲۰۴ موافقت گردید.

 

۳-نامه شماره ۱۲۱۵۳/۲/۱ مورخ ۸/۸/۱۴۰۱ در خصوص ضرورت حمایت از قشر زحمت کش پرسنل شهرداری سمنان جهت حمایت در تهیه و تامین مایحتاج زندگی از قبیل ارزاق عمومی و نیاز پرسنل و اقدام شهرداری به صورت اجاره یک باب ملک تجاری برای برپایی فروشگاه در میدان مطهری جنب مسجد امام حسین (ع) بصورت اجاره و تخصیص دو میلیارد تومان در قالب تنخواه گردان جهت خرید مایحتاج پرسنل شهرداری پس از اخذ تضامین لازم در اختیار مدیران فروشگاه و اقدامات حمایتی به مدت یکسال موافقت گردید و مقرر شد پس از ارزیابی عملکرد یکساله برای سالهای بعد از سوی شورای اسلامی شهر سمنان اتخاذ تصمیم گردد.

 

۴-نامه شماره ۱۱۹۸۴/۱۱/۱ مورخ ۶/۸/۱۴۰۱موضوع تفاهم نامه ۱۷۸۱۴۷-۱۴۰۱/۱/۲/۹۴مورخ ۳/۸/۱۴۰۱ فی مابین شهرداری و بنیاد مستضعفان مربوط به پلاک ثبتی ۷/۳۱۳۹ واقع در جاده نظامی در جلسه مطرح و موافقت شد.

 

آراء اعضاء شورای اسلامی موافق مخالف دلایل مخالف امضاء
۱ علی همتی *    
۲ مجید نظری *    
۳ حسین موسوی *    
۴ حسین گل هاشم *    
۵ مهدی خراسانیان * بند ۳
   
۶ رضا صباغیان *    
۷ عباسعلی طالب بیدختی *    
تصمیم شورا     تصویب شد                        تصویب نشد