مصوبات وفایل صوتی جلسه ۱۱۷

  • ۲ آبان ۱۴۰۱
  • ۴۳ بازدید

فایل صوتی جلسه ۱۱۷

بسمه تعالی

صورتجلسه شماره  ۱۱۷

 

تاریخ دعوتنامه : ۱۴۰۱٫۷٫۳۰ تاریخ جلسه :  شنبه     مورخه :  ۱۴۰۱٫۷٫۳۰

ازساعت    ۱۶   لغایت  ۲۰

شماره جلسه  :  ۱۱۷
نوع جلسه (عادی، فوق العاده): فوق العاده

عادی

علت و مقام دعوت کننده جلسه فوق العاده :

مکان جلسه :

سالن جلسات شورا

 

۲-اعضای شورای شهر حاضر در جلسه شورا ( اجرای ماده ۱۶ قانون شوراها) :

ردیف نام و نام خانوادگی امضاء ورود خروج ردیف نام و نام خانوادگی امضاء ورود خروج
۱ علی همتی       ۵ مهدی خراسانیان      
۲ مجید نظری       ۶ رضا صباغیان      
۳ حسین موسوی       ۷ عباسعلی طالب بیدختی      
۴ حسین گلهاشم            

 

۳-اعضای غایب در جلسه :

ردیف نام و نام خانوادگی سمت علت غیبت
۱  

 

۴-مدعوین حاضر در جلسه :

ردیف نام و نام خانوادگی دستگاه اجرایی سمت ملاحظات
۱

 

۵-خلاصه مفید مطالب مطروحه توسط رئیس شورا ، نطق ها و مذاکرات :

با یاد و نام خداوند متعال پس از تلاوت چند از کلام اله مجید جلسه آغاز گردید. آقای دکتر مجید نظری بیاناتی در خصوص ماموریت به شهرسازی و حضور در کمیسیون عمران کلانشرهای کشور که در آن شهریور وارائه نمودند.

 

۶-دستور جلسات :

شماره ردیف دستور جلسه نظر کمیسیون ذیربط شماره جلسه تاریخ جلسه
۱۱۷ ۱۴۰۱٫۷٫۳۰

 

 

۷-خلاصه مفید مذاکرات :

 

 

 

۸-تصمیمات متخذه :

۱-نامه  شماره ۱۰۷۳۸/۱/۱ مورخ ۲۵/۷/۱۴۰۱ شهرداری در خصوص ملک پلاک ثبتی شماره ۶۸۵۹ به مالکیت صفر رفیعیان به آدرس خیابان امام حسین که مالک در نظر دارد پلاک مذکور را وقف مسجد صاحب الزمان زاوقان نماید مطرح شد و مقرر گردید به استناد اصلاح سند عوارض ارزش افزوده متعلقه از محل ماده ۱۷ پرداخت گردد و در مورد سایر عوارض هم پس از انتقال سند مزبور به مسجد اتخاذ تصمیم گردد.

 

۲-نامه شماره ۱۱۱۲/۴/۱ مورخ ۲۷/۷/۱۴۰۱ موضوع مساعدت بلاعوض به باشگاه فرهنگی ورزشی هدف به مبلغ ۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال از ردیف بودجه ۱۵۰۲۰۴ موافقت گردید.

 

۳-نامه شماره ۱۱۱۱۱/۴/۱ مورخ ۲۷/۷/۱۴۰۱ موضوع کمک بلاعوض به فدراسیون ورزشهای ناشنوایان به مبلغ ۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال در جلسه مطرح و از ردیف بودجه ۱۵۰۲۰۴ مورد موافقت قرار گرفت.

 

۴- نامه شماره ۱۱۱۰۹/۴/۱ مورخ ۲۷/۷/۱۴۰۱ موضوع کمک بلاعوض به خانم فاطمه باوند به مبلغ ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال  از ردیف بودجه ۱۵۰۳۰۲ مورد موافقت قرار گرفت.

 

۵-نامه شماره ۱۱۱۱۰/۴/۱ مورخ ۲۷/۷/۱۴۰۱ موضوع کمک بلاعوض به مجمع خادمان حضرت رقیه  به مبلغ ۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال از ردیف بودجه ۱۵۰۲۰۴ مورد موافقت قرار گرفت.

 

آراء اعضاء شورای اسلامی موافق مخالف دلایل مخالف امضاء  
  ۱ علی همتی *    
  ۲ مجید نظری *    
  ۳ حسین موسوی *    
  ۴ حسین گل هاشم *    
  ۵ مهدی خراسانیان *    
  ۶ رضا صباغیان *    
  ۷ عباسعلی طالب بیدختی *    
  تصمیم شورا     تصویب شد                        تصویب نشد