مصوبات وفایل صوتی جلسه ۱۱۴

  • ۲۰ مهر ۱۴۰۱
  • ۴۶ بازدید

فایل صوتی جلسه ۱۱۴

 

بسمه تعالی

صورتجلسه شماره  ۱۱۴

 

تاریخ دعوتنامه : ۱۴۰۱٫۷٫۱۹ تاریخ جلسه : سه شنبه     مورخه :  ۱۴۰۱٫۷٫۱۹

ازساعت    ۸    لغایت  ۱۴

شماره جلسه  :  ۱۱۳
نوع جلسه (عادی، فوق العاده): فوق العاده

عادی

علت و مقام دعوت کننده جلسه فوق العاده :

مکان جلسه :

سالن جلسات شورا

 

۲-اعضای شورای شهر حاضر در جلسه شورا ( اجرای ماده ۱۶ قانون شوراها) :

ردیف نام و نام خانوادگی امضاء ورود خروج ردیف نام و نام خانوادگی امضاء ورود خروج
۱ علی همتی       ۵ مهدی خراسانیان      
۲ مجید نظری       ۶ رضا صباغیان      
۳ حسین موسوی       ۷ عباسعلی طالب بیدختی      
۴ حسین گلهاشم            

 

۳-اعضای غایب در جلسه :

ردیف نام و نام خانوادگی سمت علت غیبت
۱  

 

۴-مدعوین حاضر در جلسه :

ردیف نام و نام خانوادگی دستگاه اجرایی سمت ملاحظات
۱

 

۵-خلاصه مفید مطالب مطروحه توسط رئیس شورا ، نطق ها و مذاکرات :

با یاد و نام خداوند متعال پس از تلاوت چند از کلام اله مجید جلسه آغاز گردید. ابتدا آقای مهندس مهدی خراسانیان پیرو هماهنگی قبلی نطق پیش از دستور خود را تحت عنوان ایراد مطالب در خصوص تصفیه خانه فاضلاب شهری مطرح نمودند که در اینخصوص بحث و بررسی و مشارکت  کلامی فی مابین اعضا بصورت رفت و برگشتی صورت گرفت.

 

۶-دستور جلسات :

شماره ردیف دستور جلسه نظر کمیسیون ذیربط شماره جلسه تاریخ جلسه
۱۱۴ ۱۴۰۱٫۷٫۱۹

 

 

۷-خلاصه مفید مذاکرات :

 

 

 

۸-تصمیمات متخذه :

۱-نامه  شماره ۱۰۰۱۱/۱/۱ مورخ ۱۱/۷/۱۴۰۱ شهرداری در خصوص تملک ۶ دانگ پلاک ثبتی ۹۸۵۲ و ۵۲۱۵ به مالکیت خانم مکی به استناد صورتجلسه توافقی ۴/۷/۱۴۰۱ مطرح و موافقت گردید.

 

۲-نامه  شماره ۸۶۱۲/۱/۱ مورخ ۱۳/۶/۱۴۰۱ مربوط به آقای رضا ارجنه واقع در بلوار ۱۷ شهریور که در سال ۹۳ درخواست پروانه و واریزی نیز صورت گرفته است لیکن پس از آن به آقای علیرضا دارایی و سرکار خانم محبوبه افشار انتقال داده شده است ونامبردگان هم اکنون درخواست پروانه داشته اند مطرح و مقرر گردید طبق ضوابط روز طرح جامع و بر مبنای سال ۹۳ محاسبه گردد(تا پایان سال ۹۳) بعد از مهلت مقرر کلیه عوارض به روز محاسبه شود.

 

 

آراء اعضاء شورای اسلامی موافق مخالف دلایل مخالف امضاء  
  ۱ علی همتی *    
  ۲ مجید نظری *    
  ۳ حسین موسوی *    
  ۴ حسین گل هاشم *    
  ۵ مهدی خراسانیان *    
  ۶ رضا صباغیان *    
  ۷ عباسعلی طالب بیدختی *    
  تصمیم شورا     تصویب شد                        تصویب نشد