مصوبات وفایل صوتی جلسه ۱۱۰

  • ۹ مهر ۱۴۰۱
  • ۵۰ بازدید

فایل صوتی جلسه ۱۱۰

 

بسمه تعالی

صورتجلسه شماره  ۱۱۰

 

تاریخ دعوتنامه :  ۱۴۰۱/۷/۶ تاریخ جلسه : چهارشنبه     مورخه :  ۱۴۰۱٫۷٫۶

ازساعت    ۱۶    لغایت  ۲۰

شماره جلسه  :  ۱۱۰
نوع جلسه (عادی، فوق العاده): فوق العاده

عادی

علت و مقام دعوت کننده جلسه فوق العاده :

مکان جلسه :

سالن جلسات شورا

 

۲-اعضای شورای شهر حاضر در جلسه شورا ( اجرای ماده ۱۶ قانون شوراها) :

ردیف نام و نام خانوادگی امضاء ورود خروج ردیف نام و نام خانوادگی امضاء ورود خروج
۱ علی همتی       ۵ مهدی خراسانیان      
۲ مجید نظری       ۶ رضا صباغیان      
۳ حسین موسوی       ۷ عباسعلی طالب بیدختی      
۴ حسین گلهاشم            

 

۳-اعضای غایب در جلسه :

ردیف نام و نام خانوادگی سمت علت غیبت
۱  

 

۴-مدعوین حاضر در جلسه :

ردیف نام و نام خانوادگی دستگاه اجرایی سمت ملاحظات
۱

 

۵-خلاصه مفید مطالب مطروحه توسط رئیس شورا ، نطق ها و مذاکرات :

با یاد و نام خداوند متعال پس از تلاوت چند از کلام اله مجید جلسه آغاز گردید.

 

۶-دستور جلسات :

شماره ردیف دستور جلسه نظر کمیسیون ذیربط شماره جلسه تاریخ جلسه
۱۱۰ ۱۴۰۱٫۷٫۶

 

 

۷-خلاصه مفید مذاکرات :

 

 

۸-تصمیمات متخذه :

۱-نامه  شماره۹۶۴۸/۴/۱ مورخ۲/۷/۱۴۰۱ موضوع خرید لوازم تحریر برای کلیه فرزندان محصل کارکنان شهرداری سمنان به تعداد ۱۴۰۰ نفر از محل ردیف بودجه۱۶۰۲۰۱ موافقت گردید.

 

۲-نامه شماره۹۵۴۱/۱۰/۱ مورخ ۳۰/۶/۱۴۰۱ شهرداری سمنان در خصوص نامه ارسالی اداره کل دفتر فنی استانداری به شماره ۳۲۶۰۳/۴۱/۵۰ مورخ ۲۲/۶/۱۴۰۱ در مورد درخواست اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای به شماره ۱۳۱۶۹/۸۷ مورخ ۱۷/۶/۱۴۰۱ مبنی بر تامین ناوگان اتوبوسی و معافیت ناوگان حمل و نقل اتوبوسی از پرداخت ۵ % عوارض شهرداری در ایام طرح اربعین مطرح و موافقت شد.

 

۳-نامه شماره ۱۲۸۱/۱۷/۲ مورخ ۱/۷/۱۴۰۱ موضوع تملک قسمتی از پلاک ثبتی ۹۵۶۱ متعلق به آقای علیرضا تشرفی در جلسه مطرح و با صورتجلسه ارزیابی شماره ۷۳/۱۴۰۱ مورخ۱۵/۵/۱۴۰۱ و صورتجلسه توافقی مورخ ۲۰/۶/۱۴۰۱ موافقت گردید.

 

۴-نامه شماره ۱۲۸۲/۱۷/۲ مورخ ۱/۷/۱۴۰۱ در خصوص تملک قسمتی از پلاک ثبتی ۹۱۴۴ متعلق به ورثه جواد طاهریان در جلسه مطرح و با صورتجلسه ارزیابی شماره ۶۱۹ مورخ ۱۵/۵/۱۴۰۱ و صورتجلسه توافقی ۲۰/۵/۱۴۰۱ موافقت گردید.

 

 

آراء اعضاء شورای اسلامی موافق مخالف دلایل مخالف امضاء  
  ۱ علی همتی *    
  ۲ مجید نظری *    
  ۳ حسین موسوی *    
  ۴ حسین گل هاشم *    
  ۵ مهدی خراسانیان *    
  ۶ رضا صباغیان *    
  ۷ عباسعلی طالب بیدختی *    
  تصمیم شورا     تصویب شد                        تصویب نشد