مصوبات وفایل صوتی جلسه ۱۰۹

  • ۹ مهر ۱۴۰۱
  • ۴۸ بازدید

بخش اول فایل صوتی جلسه ۱۰۹

بخش دوم فایل صوتی جلسه ۱۰۹

 

بسمه تعالی

صورتجلسه شماره  ۱۰۹

 

تاریخ دعوتنامه :  ۱۴۰۱/۶/۲۹ تاریخ جلسه :  سه شنبه     مورخه :  ۱۴۰۱/۶/۲۹

ازساعت    ۸    لغایت  ۱۴

شماره جلسه  :  ۱۰۹
نوع جلسه (عادی، فوق العاده): فوق العاده

عادی

علت و مقام دعوت کننده جلسه فوق العاده :

مکان جلسه :

سالن جلسات شورا

 

۲-اعضای شورای شهر حاضر در جلسه شورا ( اجرای ماده ۱۶ قانون شوراها) :

ردیف نام و نام خانوادگی امضاء ورود خروج ردیف نام و نام خانوادگی امضاء ورود خروج
۱ علی همتی غایب     ۵ مهدی خراسانیان      
۲ مجید نظری       ۶ رضا صباغیان      
۳ حسین موسوی غایب     ۷ عباسعلی طالب بیدختی      
۴ حسین گلهاشم            

 

۳-اعضای غایب در جلسه :

ردیف نام و نام خانوادگی سمت علت غیبت
۱  

 

۴-مدعوین حاضر در جلسه :

ردیف نام و نام خانوادگی دستگاه اجرایی سمت ملاحظات
۱

 

۵-خلاصه مفید مطالب مطروحه توسط رئیس شورا ، نطق ها و مذاکرات :

با یاد و نام خداوند متعال پس از تلاوت چند از کلام اله مجید جلسه آغاز گردید.

 

۶-دستور جلسات :

شماره ردیف دستور جلسه نظر کمیسیون ذیربط شماره جلسه تاریخ جلسه
۱۰۹ ۱۴۰۱/۶/۲۹

 

 

۷-خلاصه مفید مذاکرات :

 

 

۸-تصمیمات متخذه :

۱-نامه  شماره۹۲۷۶/۴/۱ مورخ ۲۴/۶/۱۴۰۱ شهرداری موضوع کمک به موکب منتظران حضرت مهدی (ع) مطرح و با پرداخت مبلغ سیصد میلیون ریال از ردیف بودجه ۱۵۰۲۰۴ موافقت گردید.

 

۲-نامه شماره ۹۲۷۹/۴/۱ مورخ ۲۴/۶/۱۴۰۱ موضوع فروش قطعه زمین واقع در بلوار شهرداری جهت پرداخت مطالبات سنوات کارکنان بازنشسته شهرداری مطرح و با فروش پایه قیمت کارشناسی رسمی دادگستری از طریق مزایده عمومی موافقت گردید.

 

۳-نامه شماره ۸۷۵۰/۴/۱ مورخ ۱۵/۶/۱۴۰۱ در خصوص اخذ تسهیلات وام خرید دین از بانک شهر به مبلغ یکصد میلیارد ریال (۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال موافقت گردید.

 

۴-نامه شماره ۸۷۷۴/۱۰/۱مورخ ۱۵/۶/۱۴۰۱ موضوع آیین نامه اجرایی صدور مجوز حفاری مربوط به دادنامه ۳۸۳ مورخ ۲۰/۲/۱۴۰۱ که مقرر گردید طبق اصلاحیه شهرداری سمنان موارد مرتبط با نوار حفاری و ترمیم آنرا اقدام نماید مورد موافقت قرار گرفت.

 

۵-نامه شماره ۹۰۳۹/۱/۱ مورخ ۲۰/۶/۱۴۰۱در خصوص تملک ۶ دانگ یک واحد آپارتمان به مالکیت آقای علی اصغر چیتگران به استناد صورتجلسه توافقی مورخ ۳۱/۵/۱۴۰۱ و گزارش کارشناسی رسمی دادگستری مطرح و موافقت گردید.

 

۶-موضوع ارسال سوابق مربوط به بند ۴ جلسه ۹۷ شورای اسلامی شهر سمنان گزارش کارشناسی برابر نامه شماره ۷۱۳/۴/۶ مورخ ۱۵/۶/۱۴۰۱ به شورا ارائه و برای ارسال موافقت گردید.

 

آراء اعضاء شورای اسلامی موافق مخالف دلایل مخالف امضاء  
  ۱ علی همتی غایب  
  ۲ مجید نظری *    
  ۳ حسین موسوی غایب  
  ۴ حسین گل هاشم *    
  ۵ مهدی خراسانیان *    
  ۶ رضا صباغیان *    
  ۷ عباسعلی طالب بیدختی *    
  تصمیم شورا     تصویب شد                        تصویب نشد