مصوبات وفایل صوتی جلسه ۱۰۴

  • ۲ شهریور ۱۴۰۱
  • ۵۹ بازدید

فایل صوتی جلسه ۱۰۴

 

بسمه تعالی

صورتجلسه شماره  ۱۰۴

 

تاریخ دعوتنامه :  ۱۴۰۱/۶/۱ تاریخ جلسه :سه شنبه     مورخه :  ۱۴۰۱/۶/۱

ازساعت    ۸      لغایت  ۱۴

شماره جلسه  :  ۱۰۴
نوع جلسه (عادی، فوق العاده): فوق العاده

عادی

علت و مقام دعوت کننده جلسه فوق العاده :

مکان جلسه :

سالن جلسات شورا

 

۲-اعضای شورای شهر حاضر در جلسه شورا ( اجرای ماده ۱۶ قانون شوراها) :

ردیف نام و نام خانوادگی امضاء ورود خروج ردیف نام و نام خانوادگی امضاء ورود خروج
۱ علی همتی       ۵ مهدی خراسانیان      
۲ مجید نظری       ۶ رضا صباغیان      
۳ حسین موسوی       ۷ عباسعلی طالب بیدختی      
۴ حسین گلهاشم            

 

۳-اعضای غایب در جلسه :

ردیف نام و نام خانوادگی سمت علت غیبت
۱  

 

۴-مدعوین حاضر در جلسه :

ردیف نام و نام خانوادگی دستگاه اجرایی سمت ملاحظات
۱

 

۵-خلاصه مفید مطالب مطروحه توسط رئیس شورا ، نطق ها و مذاکرات :

با یاد و نام خداوند متعال پس از تلاوت چند از کلام اله مجید جلسه با حضور کلیه اعضاء به ریاست آقای دکتر همتی آغاز گردید.

حضور مسئولین سازمان عمران خصوصاً آقای مهندس ذوالفقاری مدیر عامل سازمان عمران و بازآفرینی و آقای طیبی معاون مدیر عامل ارائه گزارش در خصوص اقدامات جاده سیلو و گزارش ۵ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۱ سازمان مذکور و تقدیر و تشکر اعضا از مدیر عامل و پرسنل آن سازمان و امید آنکه در آینده سازمان مذکورپشتیبان و پیشرو شهرداری سمنان باشد. 

 

۶-دستور جلسات :

شماره ردیف دستور جلسه نظر کمیسیون ذیربط شماره جلسه تاریخ جلسه
۱۰۴ ۱۴۰۱/۶/۱

 

 

۷-خلاصه مفید مذاکرات :

 

 

 

 

۸-تصمیمات متخذه :

۱-نامه شماره ۶۹۶۹/۱/۱ مورخ ۱۳/۵/۱۴۰۱ مربو به عرصه سه هکتاری در طرح خیابان فدک در مقطع جنب ریل راه آهن وزیر گذر ارتباطی شهر سمنان به روستاهای جنوب شهر و اینکه مربوط به اوقاف عبدالواسع الحسنی شریعت پناهی ( خاندان سادات شریعت پناهی ) به تولیت  پرویز آزمون مطرح و صورتجلسه منعقده ۱۰/۵/۱۴۰۱ که شهرداری با متولی طرح موضوع گردید و با آن موافقت شد.

 

۲- نامه شماره ۷۸۸۸/۴/۱ مورخه ۳۱/۵/۱۴۰۱ شهرداری موضوع پرداخت مبلغ ۳٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به هریک از پرسنل بابت هفته دولت به کارکنان شهرداری در جلسه مطرح و با پرداخت آن به کلیه پرسنل اعم از رسمی ، ثابت ، پیمانی ، قراردادی ، نیروهای شرکتی ، خدماتی ، روزمزد کارتی ، رانندگان آژانس و ائمه جماعت به تعداد ۱۵۱۷ نفر از ردیف بودجه رفاهی به کد ۱۶۰۲۹۰ موافقت شد .

 

 

آراء اعضاء شورای اسلامی موافق مخالف دلایل مخالف امضاء  
  ۱ علی همتی * بند ۱    
  ۲ مجید نظری * بند ۱    
  ۳ حسین موسوی * بند۱    
  ۴ حسین گل هاشم *    
  ۵ مهدی خراسانیان *    
  ۶ رضا صباغیان *    
  ۷ عباسعلی طالب بیدختی *    
  تصمیم شورا     تصویب شد                        تصویب نشد