مصوبات وفایل صوتی جلسه ۱۰۰

  • ۱۹ مرداد ۱۴۰۱
  • ۶۴ بازدید

بخش اول فایل صوتی جلسه ۱۰۰

بخش دوم فایل صوتی جلسه ۱۰۰

 

بسمه تعالی

صورتجلسه شماره  ۱۰۰

 

تاریخ دعوتنامه :  ۱۴۰۱/۵/۱۸ تاریخ جلسه :  سه شنبه     مورخه :  ۱۴۰۱/۵/۱۸

ازساعت    ۸      لغایت  ۱۴

شماره جلسه  :  ۱۰۰
نوع جلسه (عادی، فوق العاده): فوق العاده

عادی

علت و مقام دعوت کننده جلسه فوق العاده :

مکان جلسه :

سالن جلسات شورا

۲-اعضای شورای شهر حاضر در جلسه شورا ( اجرای ماده ۱۶ قانون شوراها) :

ردیف نام و نام خانوادگی امضاء ورود خروج ردیف نام و نام خانوادگی امضاء ورود خروج
۱ علی همتی       ۵ مهدی خراسانیان      
۲ مجید نظری       ۶ رضا صباغیان      
۳ حسین موسوی       ۷ عباسعلی طالب بیدختی      
۴ حسین گلهاشم            

۳-اعضای غایب در جلسه :

ردیف نام و نام خانوادگی سمت علت غیبت
۱  

 

۴-مدعوین حاضر در جلسه :

ردیف نام و نام خانوادگی دستگاه اجرایی سمت ملاحظات
۱

۵-خلاصه مفید مطالب مطروحه توسط رئیس شورا ، نطق ها و مذاکرات :

با یاد و نام خداوند متعال پس از تلاوت چند از کلام اله مجید جلسه با حضور کلیه اعضاء به ریاست آقای دکتر همتی آغاز گردید.

با توجه به دستور جلسه ۱۰۰ بررسی نامه ها انجام و به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید.

همچنین با عنایت به نطق پیش از دستور درخواستی آقای دکتر موسوی عضو شورا جهت استقرار کمیسیون مدیریت یکپارچه شهری در شوراهای اسلامی شهر سمنان به لحاظ پیشگیری از تعدد مدیریت در واحد ها و سازمانها و نهادهای خدمات رسان شهری در تصمیم گیریها و اقدامات همسوگرایانه در شورای اسلامی شهر سمنان به جهت وحدت رویه تصمیم سازی و تصمیم گیری و تخصص منابع موضوع های همسو و همگرا در مدیریت شهری و خدمات رسانی.

 

۶-دستور جلسات :

شماره ردیف دستور جلسه نظر کمیسیون ذیربط شماره جلسه تاریخ جلسه
۱۰۰ ۱۴۰۱/۵/۱۸

 

 

۷-خلاصه مفید مذاکرات :

 

  

۸-تصمیمات متخذه :

۱-لایحه شماره ۶۸۷۱/۱۱/۱ مورخ ۱۱/۵/۱۴۰۱ شهرداری سمنان در خصوص واگذاری دوقطعه زمین از طریق ترک تشریفات به شرکت شمس عمران پیمانکار پروژه تقاطع غیر همسطح میدان حضرت امام حسن (ع) طرح موضوع گردید و پس از بحث و بررسی پیرامون موضوع در نهایت با ۵ رای موافق و ۲ رای مخالف(آقای خراسانیان و آقای طالب بیدختی) موافقت گردید .

 

۲- لایحه شماره ۸۱۹/۲۰/۲ مورخ ۱۰/۵/۱۴۰۱ شهرداری سمنان در خصوص برگزاری مزایده ۲ قطعه زمین شهرک غرب برای تکمیل پروژه مرمت و کف سازی بازار و فضاهای اطراف بازار  و تکمیل پروژه فرهنگسرای حکیم در جلسه طرح موضوع و با کلیات موضوع به همراه نورپردازی فرهنگسرا موافقت گردید.

 

۳- لایحه شماره ۷۰۱۸/۱ مورخ ۱۵/۵/۱۴۰۱ شهرداری سمنان در مورد تخصیص تجهیزات اداری از سوی اداره کل بهزیستی به مرکز ترک اعتیاد واقع در پارک سیمرغ در قالب گرمخانه که در جلسه مطرح  و با انتقال کلیه اموال و تجهیزات به سالن بحران (مرکز ساماندهی معتادان متجاهر ) موافقت و مقرر گردید صورتجلسه تحویل به همراه شماره اموال مربوطه تهیه و تحویل شهرداری و لیست مربوطه با شماره اموال برای شورای شهر ارسال گردد.

 

۴- نامه شماره ۸۳۸/۱/۱۵ مورخ ۱۸/۵/۱۴۰۱ ثبت شورا درخواست اعضاء جهت تشکیل کمیسیون تخصصی مدیریت یکپارچه شهری در شورا به لحاظ ضرورت ایجاد مدیریت در امور ادارات و نهادهای خدمات رسان شهری با حفظ جایگاه شورای اسلامی شهر و شهرداری بعنوان متولی امر مدیریت شهری به جهت تمرکز تصمیم سازی و تصمیم گیری کارهای  مشترک شهری و همسو نمودن مدیریت و منابع تخصیصی با توجه به نطق پیش از دستور آقای دکتر موسوی در این خصوص قبل از ایراد بحث پیرامون دستور جلسه فوق و الزام ضرورت تشکیل کمیسیون مدیریت یکپارچه شهری مورد توجه قرار گرفت و موافقت شد .

 

 

 

آراء اعضاء شورای اسلامی موافق مخالف دلایل مخالف امضاء  
  ۱ علی همتی *    
  ۲ مجید نظری *    
  ۳ حسین موسوی *    
  ۴ حسین گل هاشم *    
  ۵ مهدی خراسانیان * بند ۱ و ۴    
  ۶ رضا صباغیان *    
  ۷ عباسعلی طالب بیدختی * بند۱    
  تصمیم شورا     تصویب شد                        تصویب نشد