مصوبات وفایل صوتی جلسه۳۵۴

  • ۷ فروردین ۱۴۰۰
  • ۲۹۴ بازدید

فایل صوتی جلسه ۳۵۴

بسمه تعالی

صورتجلسه شماره ۳۵۴

۱-مشخصات جلسه

تاریخ دعوتنامه : ۹۹/۱۲/۲۷ تاریخ جلسه : پنجشنبه      مورخ : ۹۹/۱۲/۲۸

ازساعت ۱۲/۳۰ لغایت  ۱۸

شماره جلسه  : ۳۵۴
نوع جلسه (عادی، فوق العاده): فوق العاده

عادی

علت و مقام دعوت کننده جلسه فوق العاده :

مکان جلسه :

سالن جلسات شورا

 

۲-اعضای شورای شهر حاضر در جلسه شورا ( اجرای ماده ۱۶ قانون شوراها) :

ردیف نام و نام خانوادگی امضاء ورود خروج ردیف نام و نام خانوادگی امضاء ورود خروج
۱ سید مسعود سیادتی       ۵ عباسعلی طالب بیدختی      
۲ عباس آلبویه       ۶ محمد زحمتکش غایب    
۳ محمد همتی       ۷ مهدی خراسانیان      
۴ مجید نظری            

 

۳-اعضای غایب در جلسه :

ردیف نام و نام خانوادگی سمت علت غیبت
۱ محمد زحمتکش خزانه دار شورا

 

۴-مدعوین حاضر در جلسه :

ردیف نام و نام خانوادگی دستگاه اجرایی سمت ملاحظات
۱

 

۵-خلاصه مفید مطالب مطروحه توسط رئیس شورا ، نطق ها و مذاکرات :

با صلوات بر محمد و آل محمد و تلاوت آیاتی از کلام الله مجید آخرین جلسه سال ۹۹ (فوق العاده) به ریاست آقای سید مسعود سیادتی آغاز شد دستور کار جلسه : بررسی لوایح ونامه ها و اخرین پرداخت های شهرداری و مطالبات خواهد بود . در این جلسه شهردار محترم نیز حضور داشتند

 

 

۶-دستور جلسات :

شماره ردیف دستور جلسه نظر کمیسیون ذیربط شماره جلسه تاریخ جلسه
۱ بررسی نامه ۳۵۴ ۹۹/۱۲/۲۸

 

۷-خلاصه مفید مذاکرات :

 

 

۸ -تصمیمات متخذه :

۱- نامه مثبوت به شماره ۱۹۴۱/۱/۱۵ مورخه ۲۸/۱۲/۹۹ دفتر شورا بنام مدیر دبستان استثنایی بشارت سمنان در جلسه شورا مطرح و با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۵۰ ریال از محل ماده ۱۷ جهت خرید تجهیزات پروژه آب درمانی به دبستان موصوف موافقت گردید .

 

۲- نامه مثبوت به شماره ۱۹۴۰/۱/۱۵ مورخه ۲۸/۱۲/۹۹ در دفتر شورا در مورد تمدید قرارداد همکاری آقای خسرو طاهریان بعنوان مشاور حقوقی شورای شهر سمنان مورد موافقت قرار گرفت .

 

۳- نامه شماره ۱۷۶۹۴/۱۱/۱ مورخه ۲۵/۱۲/۹۹ شهرداری سمنان در جلسه شورا مطرح و با فروش یک قطعه زمین به پلاک ثبتی شماره ۶۲۱۹/۹۷۶۶ از طریق برگزاری مزایده و بر اساس کارشناسی شماره ۳۳۷/۹۹ مورخه ۲۵/۱۲/۹۹ با قیمت پایه مزایده به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰/۲۸ ریال (بیست و هشت میلیارد و پانصد میلیون ریال) موافقت گردید .

 

۴- لایحه شماره ۱/۱/۱۶۹۲۳ مورخه ۱۴/۱۲/۹۹ شهرداری سمنان درخواست حوزه علمیه خواهران در جلسه شورا مطرح و مقرر گردید شهرداری محترم سمنان از محل اعتبارات ماده ۱۷ نسبت به پرداخت ۶۰۰/۴۰۱/۵۰ ریال هزینه صدور مجوز حفاری اقدام نماید .

 

جلسه با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد و چهار مصوبه به پایان رسید .

 

 

 

آراء اعضاء شورای اسلامی موافق مخالف دلایل مخالف امضاء
۱ سید مسعود سیادتی *    
۲ عباس آلبویه *    
۳ محمد زحمتکش     غایب
۴ محمد همتی *    
۵ عباسعلی طالب بیدختی *    
۶ مهدی خراسانیان *    
۷ مجید نظری *    
جمع          
تصمیم شورا     تصویب شد                        تصویب نشد