مصوبات و فایل صوتی جلسه ۲۲۲

  • ۲۹ آبان ۱۳۹۸
  • ۶۲۹ بازدید

بسمه تعالی

صورتجلسه شورای اسلامی شهر سمنان

۱-مشخصات جلسه

تاریخ دعوتنامه : ۹۸/۸/۲۶ تاریخ جلسه : سه شنبه            مورخ : ۹۸/۸/۲۸

از ساعت ۱۶

شماره جلسه ۲۲۲
نوع جلسه (عادی، فوق العاده):

عادی

علت و مقام دعوت کننده جلسه فوق العاده :

مکان جلسه :

سالن جلسات شورا

۲-اعضای شورای شهر حاضر در جلسه شورا ( اجرای ماده ۱۶ قانون شوراها) :

ردیف نام و نام خانوادگی امضاء ورود خروج ردیف نام و نام خانوادگی امضاء ورود خروج
۱ سید مسعود سیادتی       ۶ محمد زحمتکش      
۲ عباس آلبویه       ۷      
۳ محمد همتی       ۸      
۴ مجید نظری       ۹      
۵ عباسعلی طالب بیدختی       ۱۰      

۳-اعضای غایب در جلسه :

ردیف نام و نام خانوادگی سمت علت غیبت
۱

۴-مدعوین حاضر در جلسه :

ردیف نام و نام خانوادگی دستگاه اجرایی سمت ملاحظات
۱ —– —-

 

۵-خلاصه مفید مطالب مطروحه توسط رئیس شورا ، نطق ها و مذاکرات :

با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد و تلاوت آیاتی ازکلام الله مجید جلسه  ۲۲۲ شورای شهر به ریاست آقای سید مسعود سیادتی آغاز شد . دستور جلسه ۱-بررسی کار حسابرسان ۲- بررسی و اقدام لازم در مورد شرایط مناسب برای ناوگان حمل ونقل شهری و کاهش تبعات آن با عنایت به گرانی بنزین   ۳- بررسی لوایح و نامه های ارسالی .  در این جلسه علنی نمایندگانی از مردم زاوقان نیز در جلسه حاضر و مشکلات خود را مطرح کردند .

 

۶-دستور جلسات :

شماره ردیف دستور جلسه نظر کمیسیون ذیربط شماره جلسه تاریخ جلسه
۱ بررسی نامه ها   ۲۲۲ ۹۸/۸/۲۸

 

۷-خلاصه مفید مذاکرات :

 

 

۸- تصمیمات متخذه  :

۱) لایحه شماره ۱/۳/۷۸۳۰ مورخه ۹۸/۸/۲۰ شهرداری سمنان در جلسه شورا مطرح و با پیشنهاد شهرداری سمنان در راستای ارائه خدمات رفاهی پرسنل محترم شهرداری سمنان و سازمان های وابسته با اختصاص تخفیف خرید بلیط هواپیما به میزان ۵۰ درصد برای هر خانواده به تعداد حداکثر چهار نفر (برای هر خانواده ) و حداکثر تا ۱۵ ( پانزده نفر) در هر پرواز تا پایان سال ۱۳۹۸ برای یکبار استفائه هر خانواده موافقت گردید.

 

۲) لایحه شماره ۱۳/۱۱/۳۴۸۰ مورخه ۹۸/۸/۲۳ شهرداری سمنان در جلسه شورا مطرح و با تملک شش دانگ پلاک ثبتی ۶۷۳۴/۶ واقع در بخش یک سمنان کوچه ضلع شمالی امامزاده اشرف (ع) به مالکیت اقای نعمت اله رضوان بیدختی ،بر اساس توافقنامه مورخه ۹۸/۸/۶ و با توجه به نظر کارشناسی هیات ارزیابی شماره ۱/۱۱/۱۵۳۴۳ مورخه ۹۸/۷/۱۶ به مساحت۳۲۰/۱  مترمربع به مبلغ ۹۶۰۳۰۰۰۰۰ ریال با رعایت سقف بودجه ردیف ۳۰۱۰۲۰۰۰۰۱۰ مورد موافقت اعضای شورا قرار گرفت.

 

۳)لایحه شماره ی ۱۳/۱۱/۳۴۸۲ مورخه ۹۸/۸/۲۳ شهرداری سمنان در جلسه شورا مطرح و با تملک قسمتی از پلاک ثبتی ۳۴۵۲ واقع در بخش یک سمنان -بلوار فدک به مالکیتورثه مرحوم قربانعلی نیکو و بر اساس صورتجلسه توافقی مورخه ۹۸/۷/۳۰ و با توجه به نظریه کارشناسی هیات ارزیابی به شماره ۱/۱۱/۱۴۹۳۶ مورخه ۹۸/۷/۱۳ با رعایت سقف بودجه ۳۰۱۰۲۰۰۰۰۱۵ به مساحت ۱۵۳/۷۵ مترمربع به مبلغ ۱۵۳۷۵۰۰۰۰ ریال موافقت گردید.

 

۴)نامه شماره ۹۸/۷مورخه ۹۸/۸/۱۸ هیات امنای مسجد میرمحمدخانی مثبوت در دفتر شورا به شماره ۱/۱۵/۹۸/۶۸۵ مورخ ۹۸/۸/۲۳ در جلسه شورا مطرح و مقرر شد در صورت ارائه نقشه و آغاز عملیات اجرایی ،شهرداری محترم سمنان نسبت به تامین بتن حداکثر تا سقف ۳۰۰۰۰۰۰۰۰ (سیصد میلیون)ریال اقدام نماید.

 

 

 

        آراء اعضاء شورای اسلامی موافق مخالف   دلایل مخالفت امضاء
۱ بند ۱ صورتجلسه شش نفر آقای مهدی خراسانیان    
۲ بند۲ صورتجلسه هفت نفر    
۳ بند ۳ صورتجلسه هفت نفر —-    
۴ بند ۴ صورتجلسه هفت نفر    
۵    
۶ —- —-    
۷          
تصمیم شورا

 

    v      تصویب شد                                   تصویب نشد