مشکل اصلی درشهر واستان ما عدم هماهنگی در سیستم اداری است.

  • ۲۵ دی ۱۳۹۸
  • ۷۸۳ بازدید

عباس آل بویه نایب رئیس شورای شهر در جلسه رسمی شورا عنوان کرد؛

مشکل اصلی درشهر واستان ما عدم هماهنگی در سیستم اداری است.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر سمنان،نایب رئیس شورا یکی از مشکلات موجود در شهر را عدم طرح جامع عملیاتی دانست و گفت: اصلی‌ترین پارامترهای موجود در مدیریت شهری،  ارائه طرح و برنامه با رویکردهای مشخص است .

آل بویه افزود: ارائه برنامه و مطالبه گری  جدی از مدیران شهری در جهت ارتقاء سطح خدمات به شهروندان نقش موثری خواهد داشت.

وی ادامه داد: عدم این برنامه ریزی ها منجر به رکود و باقی ماندن در همان مرحله صفر خواهد شد مانند بافت قدیم که در این مدت از عمر شورا با جلسات متعدد و وقت گذاشتن های مکرر هنوز نتوانستیم نتیجه ای خوبی بدست آوریم.

وی در خصوص برنامه ریزی برای بودجه سال آتی شهرداری گفت : بنا بر هماهنگی های صورت گرفته مقرر شد بودجه شهرداری در ابتدا در کمیسیون های تخصصی شورا مورد بحث وبررسی قرار گرفته و سپس  جهت تصویب نهایی به صحن علنی شورا برود.