مجمع خیران توسعه ورزش همگانی تاسیس شود

  • ۲۱ دی ۱۳۹۹
  • ۳۷۲ بازدید

رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی شهر سمنان

 مجمع خیران توسعه ورزش همگانی تاسیس شود

رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی شهر سمنان گفت: شهر سمنان ظرفیت های فرهنگی بالایی دارد و همچنین با وجود سالمندان فعال از نظر سلامت که اقتصاد خوبی نیز دارند می توان مجمع خیران توسعه ورزش همگانی را پایه گذاری کرد.

محمد همتی در نشستی که با حضور شهردار و ارزیابان فدراسیون ورزش همگانی برگزار شد اظهار داشت: تهدیدها را باید به فرصت تبدیل کرد و برای زمینه سازی فرهنگ در هر حوزه به دغدغه های جامعه مورد هدف توجه و از مشارکت آنها بهره برد.

وی افزود : توسعه ورزش همگانی در فرهنگ سازی سلامت جامعه اهمیت دارد و با همکاری حامیان مالی، خیران و یا سرمایه گذاران در این حوزه قدم برداشت.

همتی تاکید کرد: جریان فرهنگی در مردم در هر موضوعی می تواند آن بخش را بدون هیچ واسطه ای و تنها از سوی مردم فعال کند مانند فرهنگ محرم که توسط مردم در هر زمانی جریان پیدا می کند.

وی ادامه داد: سمنان شهر فرهنگی است و سرمایه خانواده ها در آموزش موسیقی و فعالیت های فرهنگی هنری و کتاب هزینه می شود و برای توسعه ورزش همگانی نیز از توانمندان اقتصادی سالمندان شهر که دارای اقتصاد خوب و اهل ورزش هستند می توان در راستای خیریه کمک گرفت و ورزش همگانی را تقویت کرد.