مبنای نامگذاری روز سمنان موضوعات فرهنگی باشد

  • ۲۱ دی ۱۳۹۹
  • ۳۶۰ بازدید

رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی شهر سمنان :

مبنای نامگذاری روز سمنان بهتر  است از موضوعات فرهنگی باشد

رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی شهر سمنان : بیشترین نام‌گذاری ها در خصوص شهرها دلایل فرهنگی،حماسی و یا دینی دارد و در موارد کمی تقسیمات سیاسی مبنای روز یک شهر قرار می گیرد و با توجه به اینکه سمنان شهری کاملا فرهنگی است باید نامگذاری آن نیز دلایل فرهنگی داشته باشد.

محمد همتی در سیصد و بیست و نهمین نشست شورای اسلامی شهر سمنان گفت: زمانی که برای شهری نامگذاری صورت می پذیرد دلایل فرهنگی که به دنبال اهداف گردشگری نسبت به استعدادهای آن شهر نیز است در نظر گرفته می شود مانند شهر شیراز که در ۱۵ اردیبهشت به علت زیبایی و بوی بهار نارنج و در کنار آن حجم زیاد گردشگران از آثار تاریخی این شهر در آن روز است و یا روز کرمان که زادروز خواجوی کرمانی از شاگردان شیخ علاالدوله سمنان ملاک نام گذاری بوده است.

وی افزود : ششم دی ماه تاریخی است که سمنان به استان ارتقا پیدا کرد همانطور که ۳۱ استان دیگر در یک روز خاص به استان یا شهر تبدیل شدند پس این تقسیمات نمی تواند بیانگر هویت شهر فرهنگی سمنان باشد.

همتی با اشاره به نامگذاری بیش از ۲۰ شهر که روزی را به خود اختصاص داده اند بیان کرد: بیش از ۶۰ درصد نام گذاری ها موضوعات فرهنگی و بیش از ۳۰ درصد نامگذاری ها تحولات اجتماعی در یک شهر بوده است و بسیاری از شهرها نیز مرکز استان نیستند و نامی به نام خود دارند.
رئیس کمسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی شهر سمنان تاکید کرد: روز سمنان ، روزی بسیار مهم و تاریخی است و باید پژوهش ها و نظرات کارشناسان فرهنگی تاریخی و نگاه عالمانه در خصوص آن انجام بگیرد و تاریخی تعیین شود که بتواند جذب گردشگر و ارائه های برنامه های فرهنگی گردشگری نیز درون خود داشته باشد.

وی ادامه داد: پیشنهاداتی از جمله روز ورود اسلام به سمنان؛ روز ثبت زبان سمنانی؛ زادروز و یا درگذشت شیخ علاالدوله سمنانی عارف و شاعر ایران زمین که ساماندهی نظام تقسیم آب کشاورزی سمنان به او نسبت داده می شود پیشنهادات دیگر مردم و پژوهشگران بوده است.