مصوبات و فایل صوتی جلسه ۲۲۳

  • ۳ آذر ۱۳۹۸
  • ۶۵۹ بازدید

 

بخش اول فایل صوتی جلسه ۲۲۳

بخش دوم فایل صوتی جلسه ۲۲۳

بسمه تعالی

صورتجلسه شماره ۲۲۳

۱-مشخصات جلسه

تاریخ دعوتنامه : ۹۸/۸/۲۸
تاریخ جلسه : شنبه            مورخ : ۹۸/۹/۲

از ساعت ۱۶لغایت ۲۱

شماره جلسه ۲۲۳
نوع جلسه (عادی، فوق العاده):

عادی

علت و مقام دعوت کننده جلسه فوق العاده :

مکان جلسه :

سالن جلسات شورا

۲-اعضای شورای شهر حاضر در جلسه شورا ( اجرای ماده ۱۶ قانون شوراها) :

ردیف نام و نام خانوادگی امضاء ورود خروج ردیف نام و نام خانوادگی امضاء ورود خروج
۱ سید مسعود سیادتی       ۶ محمد زحمتکش      
۲ عباس آلبویه       ۷ مهدی خراسانیان
     
۳ محمد همتی       ۸      
۴ مجید نظری       ۹      
۵ عباسعلی طالب بیدختی       ۱۰      

۳-اعضای غایب در جلسه :

ردیف نام و نام خانوادگی سمت علت غیبت
۱

۴-مدعوین حاضر در جلسه :

ردیف نام و نام خانوادگی دستگاه اجرایی سمت ملاحظات
۱ صدا و سیما مرکز سمنان معاون فنی

 

۵-خلاصه مفید مطالب مطروحه توسط رئیس شورا ، نطق ها و مذاکرات :

با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد و تلاوت آیاتی ازکلام الله مجید جلسه  ۲۲۳ شورای شهر به ریاست آقای سید مسعود سیادتی آغاز شد . دستور بررسی لوایح و نامه ها و نیز حضور معاون سازمان صدا و سیما مرکز استان برای پیگیری جانمایی نصب دکل در پارک کوهستان خواهد بود . در این جلسه شهردار سمنان نیز برای پاسخگویی به سوالات حضور داشتند .

 

۶-دستور جلسات :

شماره ردیف دستور جلسه نظر کمیسیون ذیربط شماره جلسه تاریخ جلسه
۱ بررسی نامه ها   ۲۲۳ ۹۸/۹/۲

 

۷-خلاصه مفید مذاکرات :

 

 

۸- تصمیمات متخذه  :

۱) لایحه شماره ۷۹۳۷/۱۱/۱ مورخه ۹۸/۸/۲۳ شهردار سمنان درجلسه شورا مطرح و با دریافت ارزش افزوده سهم شهرداری به مبلغ ۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بر اساس نظریه کارشناسی ۹۸/۵۶ مورخه ۹۸/۴/۱۰ و پرداخت اجاره بر اساس نظریه کارشناسی ۶۱۱ مورخه ۹۸/۴/۲۰ و تقسیط بدهی با پرداخت ۲۰ درصد نقد والباقی در شانزده قسط موافقت گردید.

 

۲) لایحه شماره۷۹۷۳/۱۷/۱ مورخه ۹۸/۸/۲۵ شهردار سمنان در جلسه شورا مطرح و با تملک ششدانگ پلاک ثبتی ۶۱۴۳ واقع در بخش یک سمنان بلوار حکیم الهی به مالکیت آقای علی حشمی به میزان ۱۰۲/۷۱ متر که ۱۸/۷۷ متر مربع آن در طرح تعریض قرار دارد بر اساس نظریه کارشناسی هیات ارزیابی شماره ۱/۱۱/۱۵۵۰۹ مورخه ۹۸/۷/۱۷ و توافقنامه مورخه ۹۸/۷/۳۰ به مبلغ ۷۷۰/۳۲۵/۰۰۰ ریال موافقت گردید.

 

۳)لایحه شماره ۸۰۶۶/۶/۱ مورخه ۹۸/۸/۲۷ شهردار سمنان در جلسه شورا مطرح و با خرید پنج دستگاه وانت مزدا تک کابین کارا به قیمت روز از نماینگی مجاز و از محل ردیف بودجه ۳۰۸۱۱۰۰۰۰۱ سال ۱۳۹۸ برای واحد موتوری و نواحی و مناطق یک و دو با فروش سه دستگاه خودروی اسقاطی از طریق آگهی مزایده موافقت گردید.

 

۴) نامه شماره ۱/۲۰/۵۵۶۰مورخه ۹۸/۶/۴ شهردار سمنان درجلسه شورا مطرح و ضمن ابطال نامه شماره ۱۵/۹۸/۱۷۱۸ مورخه ۹۷/۱۲/۱۵ مبنی بر ابلاغ مصوبه بند ۲ جلسه ۱۵۲ مورخه ۹۸/۱۲/۴ جهت خرید یک دستگاه بالابر نیسان با مشخصات فنی TL120 و جایگزین کردن آن با مجوز خرید یک دستگاه خودرو شاسی کامیونت باری HD65 یورو ۴  و بالابر مدل KT 150-25 تا سقف ۶/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال همراه با درصدهای احتمالی افزایش یا کاهش مبلغ خرید موافقت گردید.

 

 ۵) لایحه شماره ۷۹۳۳/۴/۱مورخه ۹۸/۸/۲۳ شهرداری سمنان درجلسه شورا مطرح و با حق الحلسه اعضای ناظر به میزان حق الجلسه اعضای کمیسیون مصوب مربوط و بر اساس جدول های مندرج در نامه شماره ۱۲۸۲۲۵ مورخه ۹۷/۷/۱۷ موافقت گردید .

 

 

 

 

        آراء اعضاء شورای اسلامی موافق مخالف   دلایل مخالفت امضاء
۱ بند ۱ صورتجلسه هفت نفر    
۲ بند۲ صورتجلسه هفت نفر    
۳ بند ۳ صورتجلسه هفت نفر —-    
۴ بند ۴ صورتجلسه هفت نفر    
۵ بند ۵ صورتجلسه هفت نفر    
۶ —- —-    
۷          
تصمیم شورا

 

    v      تصویب شد                                   تصویب نشد