عبور آزادراه از جنوب سمنان توجیه اقتصادی بیشتری دارد

  • ۲۹ آبان ۱۳۹۹
  • ۵۵۳ بازدید

رئیس کمیسیون عمران شورای شهر سمنان

عبور آزادراه از جنوب سمنان توجیه اقتصادی بیشتری دارد

 

رئیس کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر سمنان گفت: با توجه به پیشنهادات و تصمیم گیری برای جا نمایی عبور آزاد راه حرم تا حرم ،جنوب سمنان توجیه اقتصادی بیشتری دارد.

مجید نظری روز چهارشنبه در نشستی که اعضای شورای اسلامی شهر سمنان با منوچهر فخری معاونت عمرانی استانداری سمنان داشتند بیان کرد: اراضی توسعه ای در شهر سمنان بسیار محدود است و عبور آزاد راه از داخل حریم شمال شهر سمنان در توسعه شهر مداخله ایجاد می کند.

 

وی افزود: اگر تصمیم گیری ساخت آزاد راه از شمال شهر نیز مد نظر قرار گرفت نباید در حریم شهر ایجاد گردد و بهتر است در خارج از محدوده این شهر و در نزدیکی درجزین باشد.

نظری ادامه داد: نبود آینده نگری در برخی طرح ها باعث شده که طراحی در فضای پیرامون برخی از آنها مانند پل ورودی شرقی ،غربی و شمالی شهر در راستای توسعه ای مرکز استان نباشد.

وی با اشاره به زمان بر شدن احیای طرح گردشگری فضای سبز استخر زواغان در ابتدای غربی شهر سمنان تاکید کرد: شورای شهر سمنان در این دوره برای احیای فضای سبز تلاش های زیادی کرد اما نبود هماهنگی و همراهی برخی دستگاه های مرتبط سرعت گسترش آن را کاهش داد .