عباسعلی طالب بیدختی به عنوان رئیس کمیسیون ورزشی شورای شهر انتخاب شد

  • ۱۶ فروردین ۱۴۰۲
  • ۱۰۸ بازدید

🔹نخستین نشست کمیسیون ورزشی شورای شهر در دوره ششم برگزار گردید و عباسعلی طالب بیدختی به عنوان رئیس این کمیسیون انتخاب شد.

🔸پیش از این عنوان کمیسیون فرهنگی ورزشی اجتماعی بود که در نشست رسمی ۱۵۴ اعضای شورا به تفکیک کمیسیون فرهنگی اجتماعی از ورزشی رای دادند و پس از نشست ۱۵۸ نخستین جلسه کمیسیون ورزشی برگزار شد

🔹همچنین در این نشست حسین موسوی به عنوان نایب رئیس و مهدی خراسانیان به عنوان دبیر این کمیسیون انتخاب شدند و رضا صباغیان و حسین گلهاشم از اعضای دیگر این کمیسیون پنج نفره هستند.

🔸شایان ذکر است از ابتدای شورای ششم کمیسیون با عنوان فرهنگی ورزشی اجتماعی به ریاست حسین گل هاشم حدود ۶۶ جلسه تشکیل شده است.

#شورای_ششم
#روابط_عمومی_شورای_شهر_سمنان

🆔 @semnan_shora