طراحان و سازندگان بهترین نماهای ساختمانی در شهر تقدیر شوند

  • ۹ اسفند ۱۳۹۹
  • ۲۵۹ بازدید

رئیس کمسیون عمران شورای اسلامی شهر سمنان:

طراحان و سازندگان بهترین نماهای ساختمانی در شهر تقدیر شوند

رئیس کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر سمنان گفت: کمیته نما شهرداری سمنان بهترین طرحان نما که با استانداردهای این کمیته طراح ارائه دادند و سازندگانی که آن را به بهترین نحو اجرا کرده اند را به شورای اسلامی شهر سمنان معرفی و از آنها در صحن شورا تقدیر شود.

مجید نظری در نشست با اعضای کمیته بررسی نما شهر سمنان در محل شورای اسلامی شهر ابراز داشت: به طور کل تشکیل کمیته نما و تایید طراحی های معماری از سوی این کمیته برای شهر نیاز بود اما اگر می گوییم طرح ساختمانی با استانداردهای شهر سمنان در این کمیته تایید شد،باید به شکلی فرهنگ سازی شده باشد که در اجرا نیز همانطور زیبا اجرا شود و معماری آن با آنچه طراحی شده متفاوت نباشد.

وی افزود : الگو های معماری پیشنهادی از سوی کمیته نما میتواند به طوری باشد که توقف جدی در ساخت و ساز به وجود نیاورد و باعث دلخوری مردم و عقب افتادن کار آنها نشود که یکی از روش های آن ایجاد فرهنگ سازی در تعامل با سازندگان است.