صنعت سمنان با پرداخت پنجاه درصد پیش پرداخت از طرح پساب بهره مند شود

  • ۱۹ تیر ۱۴۰۰
  • ۹۶ بازدید

رئیس شورای اسلامی استان سمنان

صنعت سمنان با پرداخت پنجاه درصد پیش پرداخت از طرح پساب بهره مند شود

 

رئیس شورای اسلامی استان سمنان گفت:در مورد طرح پساب با حضور مسئولان باید تصمیم قطعی گرفته شود و اگر صنعت سمنان آب می خواهد، ۵۰ درصد پیش پرداخت طرح سرمایه گذاری پساب شهرداری را بدهد و از آن بهره مند شود.

عباس آلبویه در سیصدو هفتاد و پنجمین نشست رسمی شورای شهر سمنان با اشاره به درخواست استفاده صنعت از طرح پساب گفت: شهرداری مجبور به فروش ملک خود برای اختصاص به این طرح است و موافقت با این درخواست به ضرر این سرمایه گذاری است و بهتر است تنها با دادن پیش پرداخت این استفاده صورت پذیرد.

وی تاکید کرد: ما در خصوص این طرح در حال از دست دادن زمان و هزینه هستیم و باید در نشستی با استاندار و مسئولان مربوطه تصمیم قطعی گرفته و برنامه ریزی شود.

وی ادامه داد: صنعت و یا هر متقاضی دیگری با پیش پرداخت درمورد طرح سرمایه گذاری پساب می تواند از آن بهره مند شود.