شهرداری ها در مجلس متولی ندارند

  • ۷ آبان ۱۳۹۹
  • ۴۰۹ بازدید

رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای شهر سمنان

شهرداری ها در مجلس متولی ندارند

رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر سمنان گفت:شهرداری ها با توجه به اینکه اموال آن عمومی است در مجلس شورای اسلامی ندارند .

مهدی خراسانیان در نشست اعضای شورای شهر سمنان با نماینده مردم سمنان،مهدیشهر و سرخه گفت: گاهی در قوانین بودجه در خصوص درآمدهای شهرداری تخفیف داده می شود که مساله ای غیر قانونی است.

وی تاکید کرد: تخفیف های درآمد شهرداری کم درآمد شدن آنها را بدنبال دارد و با توجه به دفاع نشدن از این نهاد در مجلس در مقابل آن جایگزین نیز دیده نمی شود.

خراسانیان بیان داشت: شهرداری ها در مجلس چندین سال است جایگاهی ندارند با اینکه اموال آن عمومی است.