دستور جلسه ۱۲۵ شورا – ۲۸ آبان ۱۴۰۱

  • ۲۸ آبان ۱۴۰۱
  • ۱۲۶ بازدید
دستور جلسه

 

 

 

 

جلسه شماره ۱۲۵-    شنبه  ۲۸ آبان ماه ۱۴۰۱

 

موضوع نامه ارسالی شماره نامه
کارشناسی مجدد ملک آقای لشکری شهرداری ۱۳۲۷۹
مستندات مربوط به پرونده آقای جدیدی شهرداری ۱۳۴۱۶
بکارگیری مشاور جهت طراحی مجتمع ایستگاهی شهرداری ۱۳۴۱۴
تفاهم نامه با موسسه خیریه مهد کرامت شهرداری ۱۳۴۱۸
پرونده خانم صادقی در خصوص افزایش ارتفاع ملک شهرداری ۱۳۴۲۳
کمک بلاعوض به احدی از شهروندان شهرداری ۱۳۴۲۴
تمدید اجاره واحد واگذار شده به فرودگاه شهرداری ۱۳۵۱۹
گزارش ۶ ماهه بودجه شهرداری شهرداری ۱۲۱۷۰
خرید تجهیزات روشنایی خیابان امام شهرداری ۱۰۱۵۱
درخواست آقای ناظمیان ثبت شورا ۱۴۶۵
درخواست مساعدت به دهیاری صید آباد ثبت شورا ۱۵۶۷
درخواست اهالی خیابان شیخ فضل اله نوری و تقدیر از پرسنل شهرداری ثبت شورا ۱۵۲۵