سمن‌های سمنان در موضوع «آب و محیط زیست» فعال تر عمل کنند

  • ۷ آبان ۱۳۹۹
  • ۲۲۳ بازدید

رئیس کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر سمنان

سمن‌های سمنان در موضوع «آب و محیط زیست» فعال تر عمل کنند

رئیس کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر سمنان گفت: سازمان های مردم نهاد سمنان جهت توسعه فضای سبز و پیش نیاز آن که مساله کمبود آب است فعال تر عمل کنند.

مجید نظری در سیصد و دهمین نشست رسمی شورای اسلامی شهر سمنان افزود: همکاری ارگانها از جمله جهاد کشاورزی، منابع طبیعی،محیط زیست و دانشگاه ها و مطالبه و همکاری سازمان های مردم نهاد در حوزه های مربوط به آن باید فعال تر باشد تا همه با یک هدف و در یک راستا بدنبال نتیجه بهتری برای پرورش گونه های گیاهی متناسب با شرایط اقلیمی و توسعه فضای سبز با در نظر گرفتن تامین آب برای آن باشیم.

وی خاطر نشان کرد: شهرداری نیز پس از همراهی بین دستگاهی و فعال شدن سازمان های مردم نهاد مربوط در این راستا همکاری خواهد کرد .