رسانه ها فرهنگ ایجاد نماهای متناسب با هویت ایرانی را ترویج دهند

  • ۲۵ فروردین ۱۴۰۰
  • ۳۰۴ بازدید

رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی شهر سمنان:

رسانه ها فرهنگ ایجاد نماهای متناسب با هویت ایرانی را ترویج دهند

رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر سمنان گفت: رسانه ها و فعالان فضای مجازی تصاویر نماهای زیبای با هویت ایرانی را بازتاب و فرهنگ ایجاد این نماها را ترویج داده تا مردم بیشتر در ساخت و سازها به این سبک طراحی ترغیب شوند.

محمد همتی در نشست با اعضای کمیته بررسی نما شهر سمنان در محل شورای اسلامی شهر ابراز داشت :طرح های هم راستا با اهداف کمیته نما و معماری شهری نیز باید آنچنان زیبا و دارای هویت باشد تا انگیزه سازندگان به اجرای آن بیش از طرح های غربی باشد زیرا برخی سازندگان جریمه دادن پس از تخلف در اجرای نما را ترجیح می دهند که به روان و نگاه اجتماعی ضربه خواهد زد .

وی ادامه داد: معماری های با هویت هر منطقه به ویژه در شهرک سازی های ما رعایت نمی شود و باعث می شود چهره ای بی هویت در شهر شاهد باشیم.

همتی تاکید کرد: سمینارهای تخصصی نما و منظر شهری با رویکردهای متناسب با هویت برگزار شود و از بهترین طراحان و سازندگان تقدیر شود .