دکل‌های برق و خط انتقال نفت در شهر سمنان خطرآفرین است

  • ۷ آبان ۱۳۹۹
  • ۲۲۳ بازدید

رئیس کمیسیون سرمایه گذاری و مشارکت های شورای اسلامی شهر سمنان

دکل‌های برق و خط انتقال نفت در شهر سمنان خطرآفرین است

رئیس کمیسیون سرمایه گذاری و مشارکت های شورای اسلامی شهر سمنان گفت: وجود خط انتقال نفت و همچنین وجود دکل های برق داخل شهر ممکن است برای مردم خطرآفرین باشد و باید برای انتقال آن برنامه ریزی کرد.

محمد زحمتکش در نشست اعضای شورای شهر سمنان با نماینده مردم سمنان،مهدیشهر و سرخه در مجلس شورای اسلامی گفت: جابجایی خط انتقال نفت و جابجایی دکل های برق هزینه های بالایی دارد اما با توجه به اینکه درون شهر قرار دارد باعث آسیب به سلامت مردم می شود.

وی افزود: با برنامه ریزی و جذب اعتبارات در خصوص این انتقالات کمک شایانی به آینده شهر سمنان و سلامت مردم می شود که باید با همفکری هر چه بیشتر برای آن هدف گذاری کرد.