دستور جلسه ۱۲۳ – ۲۱ آبان ۱۴۰۱

  • ۲۱ آبان ۱۴۰۱
  • ۱۶۲ بازدید
دستور جلسه

 

 

 

 

 

جلسه شماره ۱۲۳-    شنبه  ۲۱ آبان ماه ۱۴۰۱

 

** ساعت   ۳۰/۱۶ : حضور تعدادی از دانش آموزان برتر کنکور در صحن شورا

 

موضوع نامه ارسالی شماره نامه
مساعدت به هیات امنا مقبره حکیم الهی شهرداری ۱۲۹۸۱/۴/۱
واگذاری زمین به وراث آقای صفاجو شهرداری ۱۲۸۹۸/۱/۱
درخواست آقای ناظمیان (کمیسیون عمران) ثبت شورا ۱۴۶۵/۱/۱۵