دستور جلسه ۱۱۸ شورا – سه‌شنبه ۳ آبان ۱۴۰۱

  • ۲ آبان ۱۴۰۱
  • ۱۱۵ بازدید
دستور جلسه

دستور جلسه 118

 

پرونده خانم طالب بیدختی (کمیسیون حقوقی ) شهرداری ۱۰۱۱/۱۳/۱۲

خرید دو دستگاه ون برقی شهرداری ۱۱۴۹۰/۲۵/۱

درخواست آقای جدیدی (کمیسیون حقوقی ) شهرداری ۱۰۷۷۲/۱/۱

آسفالت مکانیزه در شهر درجزین توسط ماشین آلات سازمان عمران شهرداری ۱۵۵۹/۲/۲

عناوین اصلاحی تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۲ شهرداری ۱۰۹۳۰/۱۰/۱

درخواست آقای خانه زر در خصوص عوارض پروانه ساختمانی ثبت شورا ۱۳۵۵/۱/۱۵

تجدید کارشناسی به مالکیت آقایان ادب شهرداری ۱۰۷۷۰/۱/۱

آیین نامه اجرایی ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ ثبت شورا ۱۳۷۵/۱/۱۵

وضعیت تامین پارکینگ پروژه سرمایه گذاری بلوار معلم غربی شهرداری ۱۰۰۷۰/۳۱/۱

پروژه مشارکتی ایران زمین شهرداری ۹۶۴۳/۱۶/۱

پرونده خانم لیدا همتی نژاد شهرداری ۸۶۰۸/۱/۱

درخواست حوزه هنری استان سمنان ثبت شورا ۱۳۸۴/۱/۱۵