دستور جلسه ۱۰۵ شورا – ۴ شهریور ۱۴۰۱

  • ۳ شهریور ۱۴۰۱
  • ۷۹ بازدید
دستور جلسه

با احترام، جلسه ۱۰۵ شورا روز شنبه مورخ ۵ شهریور ۱۴۰۱ ساعت ۱۶ با دستور کار ذیل تشکیل می گردد .

دستور کار جلسه :
♦️ساعت ۱۸حضور سرپرست دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری اشتغال استانداری درصحن شورا

♦️ ساعت ۱۹ حضور سرپرست آموزش و پرورش استان در صحن شورا

نامه شماره ۱۵/۱/۷۳۱ ثبت شورا درخواست شرکت مهندسی فرتاک سازان هامون (کمیسیون حقوقی)

نامه شماره ۱/۱/۲۰۰۶۶ شهرداری درخواست خانم طاهره سلامت منش (کمیسیون حقوقی)

گزارش درآمد شهرداری و سازمانها (کمیسیون حقوقی)

نامه شماره ۱۵/۱/۹۱۵ثبت شورا در خصوص بخشودگی جریمه دیر کرد ساکنین مسکن مهر

نامه شماره ۱۵/۱/۹۳۱ ثبت شورا در خصوص مجمع جهانی خادمان حضرت رقیه (س)

نامه شماره ۱/۸/۷۷۷۶ شهرداری در خصوص ارسال رای کمیسیون مربوط به خانم عاشوری

نامه شماره ۱/۱/۷۸۱۵ شهرداری در خصوص تملک قسمتی از پلاک ثبتی به مالکیت خانم بهرامی

نامه شماره ۱۵/۱/۸۸۳ ثبت شورا در خصوص قانون ابلاغی درآمد پایدار(کمیسیون حقوقی)

نامه شماره ۱۵/۱/۹۳۲ ثبت شورا درخواست هئیت پیروان حسینیه عمرانکو

نامه شماره ۱/۸/۷۹۷۷ شهرداری در خصوص تکمیل پارک فرهنگ و هنر

نامه شماره ۱/۵/۷۹۷۵ شهرداری در خصوص صدور مجوز انعقاد قرارداد با شرکت حصار گستر

نامه شماره ۱/۱۱/۷۶۷۳ شهرداری در خصوص واگذاری زمین در قبال مطالبه پیمانکار شرکت قطره باران

** نامه شماره ۱/۱۱/۷۶۷۲ شهرداری در خصوص واگذاری زمین در قبال مطالبه پیمانکار شرکت حصار گستر

**نامه شماره ۱/۱/۸۰۰۹ شهرداری در خصوص حقوق مکتسبه پروژه آبگینه