دستور جلسه۱۲۶ شورا -۰۱ آذر ۱۴۰۱

  • ۳۰ آبان ۱۴۰۱
  • ۹۸ بازدید
دستور جلسه

 

جلسه شماره ۱۲۶-    شنبه  ۱ آذر ماه ۱۴۰۱

گزارش ۶ ماهه بودجه شهرداری
خرید تجهیزات روشنایی خیابان امام
درخواست بنیاد مسکن در خصوص پروژه ۳۲ واحدی فجر
فروش ۵ قطعه زمین بابت مطالبات
هزینه کفن و دفن احدی از شهروندان
پرونده مربوط به آقای خانه زر
پرونده مربوط به آقای حامدی
جرائم شرکت تعاونی مسکن مهر
بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۲ شهرداری ها
درخواست آقای ناظمیان
درخواست مساعدت به دهیاری صید آباد
درخواست اهالی خیابان شیخ فضل اله نوری و تقدیر از پرسنل شهرداری
دعوت در نشست مشترک شهرداران و روسای شوراها