حقیقت های کم آبی سمنان به مردم شمال کشور انتقال داده شود

  • ۷ آبان ۱۳۹۹
  • ۲۷۶ بازدید

رئیس کمیسیون عمران شورای شهر سمنان

حقیقت های کم آبی سمنان به مردم شمال کشور انتقال داده شود

مجید نظری در نشست اعضای شورای شهر سمنان با نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: افت شدید آب های زیرزمینی و فرونشست ها و شکاف های زمین در نزدیکی راه آهن علاوه بر هشدار برای کم آبی بر مساله امنیت نیز موثر است که باید برای آن بدنبال راهکار بود.

نظری بیان داشت: هماهنگی دستگاه های اجرایی حتی با وجود کمبود بودجه در رفع مشکلات موثر است که لازمه

وی افزود: افت شدید آب های زیرزمینی و فرونشست ها و شکاف های زمین در نزدیکی راه آهن علاوه بر هشدار برای کم آبی بر مساله امنیت نیز موثر است که باید برای آن بدنبال راهکار بود.

نظری بیان داشت: هماهنگی دستگاه های اجرایی حتی با وجود کمبود بودجه در رفع مشکلات موثر است که لازمه آن تمرکز ادارات کل و دستگاه های اجرایی در مرکز استان است.

وی تاکید کرد: نبودن برخی دستگاه های اجرایی در مرکز استان آسیب شناسی و با توجه به جایگاه توسعه ای تمامی شهرستان ها این انتقال و جابجایی بررسی شود تا علاوه بر حفظ شان و منزلت مرکز استان به حق قانونی خود برسد.