جلسات کمیسیون های چهارگانه در شصت و یکمین مجمع مشورتی بعد از ظهر امروز به کار خود پایان داد .

  • ۲۸ تیر ۱۳۹۷
  • ۳۰۳ بازدید

جلسات کمیسیون های چهارگانه در شصت و یکمین مجمع مشورتی بعد از ظهر امروز به کار خود پایان داد .

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر سمنان ، جلسات کمیسیون های چهارگانه پس از بحث و تبادل نظر روسای شوراهای اسلامی مراکز استان ها جمع بندی شد .

دکتر سید مسعود سیادتی رئیس شورای اسلامی شهر سمنان که در این اجلاس مسئولیت منشی کمیسیون عمران را عهده دار بود ، گزارش اقدامات انجام شده در خصوص بازآفرینی بافت فرسوده شهری و چگونگی حفظ باغات را با روسای شوراهای اسلامی مراکز استان ها بحث و بررسی و عصر امروز صورتجلسه تنظیمی را در قالب ۱۰ مصوبه تنظیم و به کار این کمیسیون پایان دادند .

عباس آلبویه نایب رئیس شورای اسلامی شهر سمنان نیز در این اجلاس عهده دار کمیسیون درآمد پایدار و اقتصاد و امور حقوقی بود .

این کمیسیون نیز پس از بحث وتبادل نظر در خصوص لایحه ارزش افزوده – مدیریت واحد شهری – ساختار تشکیل مجمع مشورتی عصر امروز همزمان با دیگر کمیسیون ها خاتمه یافت .

روزدوم این اجلاس فردا ۲۸ تیرماه سالجاری با حضورروسای شوراهای اسلامی مراکز استان ها ، محسن هاشمی رئیس شورای اسلامی شهر تهران و مرتضی الویری رئیس شورای عالی استان های کشور در هتل پارک ارومیه ادامه خواهد داشت .