تعریض یک خیابان بر اساس اخذ مجوزهای قانونی انجام خواهد شد .

  • ۲۵ آذر ۱۳۹۷
  • ۳۴۹ بازدید

تعریض یک خیابان بر اساس اخذ مجوزهای قانونی انجام خواهد شد .

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر سمنان ، نایب رئیس شورا دغدغه اصلی شورا و شهرداری را تعرفه بیان کرد و گفت : یکی از مهم ترین وظایف شورای شهر که باید به آن اهتمام بیشتری داشت رسیدگی کارشناسانه و بررسی و تصویب تعرفه عوارض سالیانه است .

عباس آل بویه افزود : پرداختن صحیح به این امر تضمین کننده برنامه های مالی سال آتی شهرداری و سیاست گزاری مدیریت شهری خواهد بود

وی گفت : یکی از مواردی که می بایست در بحث تعرفه مد نظر قرار داد تملک یک ملک جهت تعریض خیابان می باشد .

نایب رئیس شورا بیان کرد : در راستای تملک و تعریض یک خیابان قطعا باید مجوزهای قانونی اخذ سپس جهت تخلیه ملک مذکور به مالک اطلاع رسانی شود .

آل بویه اولویت بندی و تعیین تکلیف پروژه ها را نیز از اساسی ترین موضوعات مدیریت شهری نام برد و گفت : شورا و شهرداری تمام توان خود را جهت تکمیل پروژه های نیمه تمام و جلوگیری از سیاست های چندگانه بکار خواهند برد .