تصمیم گیری برای ایجاد طرح های سرمایه گذاری متاثر از زمان است

  • ۱۹ خرداد ۱۴۰۰
  • ۱۲۷ بازدید

رئیس کمیسیون عمران شورای شهر سمنان:

تصمیم گیری برای ایجاد طرح های سرمایه گذاری متاثر از زمان است

رئیس کمسیون عمران شورای اسلامی شهر سمنان گفت: یکی از کارکردهای خرید و فروش زمین و یا مشارکت در طرح های سرمایه گذاری شهرداری درآمدزایی و یا ایجاد ارزش افزوده است اما ممکن است امروز تصمیمی گرفته شود که در آینده به این نتیجه رسید که اگر صبر در مورد آن طرح سرمایه گذاری و یا ساخت وساز در یک زمین می شد امروز سودآوری بهتری رقم می خورد.

مجید نظری در سیصدو هفتادمین نشست رسمی شورای اسلامی شهر سمنان گفت: گاهی هدف از سرمایه گذاری علاوه بر سودآوری اهداف دیگری نیز بدنبال دارد مانند زمانی که یک خانه تاریخی توسط سرمایه گذار جهت فعالیت اقتصادی گردشگری بازسازی می شود اما اهداف فرهنگی را نیز در خود دارد و گاهی متاثر از زمان و نوع سودآوری سرمایه گذار تصمیم دیگری می گیرد.

وی در خصوص طرح های نیمه تمامی که سرمایه گذاران با شهرداری مشارکت دارند گفت: بهتر است طی مذاکراتی با سرمایه گذران طرح های فعلی سرمایه گذاری را به آن ها واگذار و یا مشارکت جدید با توافق بهتری بر اساس مجوزها ایجاد کرد تا گامی به سمت به نتیجه رساندن این طرح ها باشد.