بی توجهی به نماسازی منظر و هویت شهری را از بین می برد

  • ۹ اسفند ۱۳۹۹
  • ۲۴۵ بازدید

رئیس کمیسیون سرمایه گذاری و مشارکت های شورای اسلامی شهر سمنان:

بی توجهی به نماسازی منظر و هویت شهری را از بین می برد

رئیس کمیسیون سرمایه گذاری و مشارکت های شورای اسلامی شهر سمنان گفت: کمیته نما برای شهر ضروری است زیرا بدون بررسی و نظارت در نماسازی ساختمان ها، منظر و هویت شهری از بین می رود.

محمد زحمتکش در نشست با اعضای کمیته بررسی نما شهر سمنان در محل شورای اسلامی شهر ابراز داشت: ممکن است در ابتدا همراه شدن برخی سازندگان با ضوابط های تعیین شده سخت باشد و اعتراضاتی به وجود آید اما باید قوانین را تعدیل کرد تا به تدریج اعتماد و اجرای تایید شده کمیته رایج شود .

وی با اشاره به هزینه های زیادی که امروز برای طراحی نما انجام می شود بیان کرد: بسیاری از سازندگان با ایجاد نماهای مجلل زمینه ای را برای استقبال خریدار ایجاد می کنند ولی اگر بدانند با نماهای معماری آجری فاخر نیز می توانند این ارزش افزوده را ایجاد کنند بیشتر از نماهای با هویت معماری ایرانی استقبال می کنند.

زحمتکش تاکید کرد: تشکیل کمیته نما اتفاق رو به پیشرفتی در نماسازی ساختمان ها است و باید جلوی نماهای غیرمتعارف فرهنگی را گرفت .

عضو شورای اسلامی شهر سمنان پیشنهاد داد : کمیته نما توجه ویژه به طراحی ها در مسیرهای تردد اصلی شهر داشته باشد اما در کوچه ها و فرعی ها می تواند حساسیت را کاهش دهد.