بیست و چهارمین جلسه کمیسیون عمران و خدمات شهری

  • ۱۸ تیر ۱۳۹۷
  • ۶۷۷ بازدید

بیست و چهارمین جلسه کمیسیون عمران و خدمات شهری

آنچه در جلسه کمیسیون عمران و خدمات شهری شورای شهر مطرح شد :
مقرر گردید استاندارد سازی وسایل بازی توسط خدمات شهری در دستور کار قرار گیرد تا شهروندان در ایام تابستان قادر به بهره برداری ایمن از وسایل بازی باشند .

موافقت با مجوز خرید وسایل بازی در سطح شهر .
موافقت با روشنایی معابر ، تعویض پایه چراغ رفیوژ وسط بلوار سعدی تا مشاهیر ، مشاهیر تا پل جهاد توسط پیمانکار .
مقرر گردید با توجه به کمبود فضای شهر بازی استاندارد سرپوشیده و فضای روباز در شهر و افزایش سطح مطالبات عمومی شهروندان ، شهرداری نسبت به جذب سرمایه گذار در قالب فراخوان و یا خود شهرداری راسا اقدام نماید .
اجرای آبنمای موزیکال در بوستان ها و پارک های سطح شهر .
مقرر گردید جهت جابجایی و انتقال صنوف مزاحم در قالب انبارهای ضایعاتی در خیابان شهید احمد پناهی و جاده نظامی به شهرک بازیافت ، تسریع گردد .
انعقاد قرارداد پیمانکاری سازمان های پسماند و فضای سبز در قالب حجمی در جهت خدمات بهتر و موثر تر در سطح شهر .
ارائه گزارش گازرسانی به سازمان آرامستان و شهرک جدیدالاحداث کوثر ( فاز سه شهرک خدماتی واقع در ضلع شرقی وادی السلام ) .
تسریع در اتمام پلاک های پستی و نوسازی ساختمان های شهرک روزیه و ادامه پلاک کوبی در مسکن مهر تا پایان مردادماه سالجاری .

انتقال اجرای فاز سوم تابلوهای راهنمای شهری به سازمان ترافیک .
انتقال واحد اجراییات شهرداری به سازمان ساماندهی مشاغل شهرداری جهت واگذاری به بخش خصوصی .
مقرر گردید گزارش جامع و کاملی در خصوص میزان پیشرفت فیزیکی پروژه های خدمات شهری و نحوه قراردادهای منعقده در حوزه مذکور به شورا ارائه
گردد .
لازم به ذکر است این جلسه با حضور معاونت محترم خدمات شهری شهرداری ، معاونین خدمات شهری مناطق و مدیر شهرداری منطقه دو تشکیل گردید .