بیست و پنجمین کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر برگزار شد.

  • ۱۸ تیر ۱۳۹۷
  • ۱۱۱۸ بازدید

بیست و پنجمین کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر سمنان این کمیسیون که با حضور مدیر عامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری و مدیر موسسه فرهنگی وهنری آوای صلح پاژ در خصوص ساخت پرنده های صلح و دوستی تشکیل شد ، رئیس کمیسیون فرهنگی شورا، ساخت این پرنده ها را انعکاس پیام صلح ایران به سراسر جهان دانست و گفت : فرهنگ اسلامی ایران ، فرهنگ محبت ، دوستی و صلح است .

محمد همتی افزود : صلح از درون جامعه رشد می کند بنابراین آموزش مهارت های اجتماعی و فرهنگ سازی ، یکی از مولفه های اصلی و زمینه ساز توسعه صلح و دوستی است .

مدیر موسسه فرهنگی و هنری آوای صلح پاژ نیز هدف از ساخت ۲۰ هزار پرنده صلح و دوستی را جذب گردشگر و رساندن پیام صلح به تمام دنیا عنوان کرد و خواستار همفکری اعضای شورای شهر جهت جانمایی این پرنده ها شد.

در پایان این کمیسیون پس از بررسی نامه ها و درخواست های شهروندان ، ادارات و دستگاههای اجرایی پیرامون نامگذاری معابر ، برگزاری برنامه های اجتماعی فرهنگی ،مقرر شد تصمیم گیری نهایی جهت راهکارهای اجرایی وتامین فضای مناسب جهت جانمایی این پرنده های صلح و دوستی در جلسه رسمی شورا بحث و بررسی شود .