بیست و هشتمین جلسه کمیسیون عمران شورای شهر

  • ۱۸ مرداد ۱۳۹۷
  • ۷۹۸ بازدید

 بیست و هشتمین جلسه کمیسیون عمران شورای شهر

در ابتدای جلسه معاونت عمرانی شهرداری سمنان در خصوص وضعیت پروژه های سطح شهر توضیحاتی داد و علت نیمه تعطیل ماندن آنها را بدلیل شرایط اقتصادی کشور و عدم فروش قیر توسط پالایشگاه تهران عنوان کرد .

در این جلسه وضعیت بازسازی پارک الهیه و تخمین برآورد ریالی آن مورد بررسی اعضای کمیسیون قرار گرفت .

مقرر گردید جلسه آینده ، شهرداری پروژه های اولویت دار را به همراه غیر نقدی شدن پروژه ها (املاک و اراضی ) در پیمانهای در حال اجرا به شورای شهر ارسال نماید .

پیمانهای شهرداری ) برای اعضای کمیسیون عمران اقدام نماید . ) peyweb مقرر گردید شهرداری نسبت به ایجاد دسترسی برنامه
مقرر گردید شهرداری نقشه و دتایل اجرایی و برآورد ریالی قراردادهای منعقده در خصوص بازسازی رفیوژ بلوار قدس را به شورای شهر ارسال نماید .

مقرر گردید معاونت عمرانی شهرداری برآورد مقایسه ای انواع کارهای جدول بتنی و جدول سنگی را تهیه و ضمن مقایسه با طرح اجرا شده در بلوار قدس به کمیسیون ارسال نماید .

جلسه آینده کمیسیون عمران شورای شهر دوشنبه ۲۲ مرداد ماه سالجاری تشکیل خواهد شد .