بودجه سال ۱۴۰۲ شهرداری سمنان و سازمان های تابعه

  • ۲۱ اسفند ۱۴۰۱
  • ۳۴ بازدید

۹/۴۶۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

معادل ۹۴۶ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان