بناهای تاریخی رها شده در سمنان نیاز به تعیین تکلیف دارند

  • ۲۵ فروردین ۱۴۰۰
  • ۲۸۱ بازدید

رئیس شورای استان سمنان گفت:

بناهای تاریخی رها شده در سمنان نیاز به تعیین تکلیف دارند

 

رئیس شورای اسلامی استان سمنان گفت: شوراهای استان،شهر و شهرستان در سطح مدیریتی باید در خصوص موضوعاتی مانند بلاتکلیفی برخی بناهای تاریخی با همکاری اوقاف،میراث و شهرداری اقدام کند.

عباس آلبویه در سیصد و چهل و پنجمین نشست رسمی شورای اسلامی شهر سمنان گفت:نیاز به طرح جامع مدیریتی در خصوص موضوعاتی مانند شهرک آسیا ، حفظ و نگهداری میراث و بناهای فرسوده و تاریخی رها شده و تعیین تکلیف بناهای مانند آب انبارها و حمام های قدیمی است.

وی ادامه داد: از دیگر تاکیدات مدیریتی پیگیری حمایت بخش خصوصی و دولتی از تیم های ورزشی به شکل طرح جامع است و مقدمه آن شرکت ورزشکاران سمنان در دوره های آموزشی و ارتقای همگانی آنها است که در این راستا باید از آنها حمایت کرد.

نایب رئیس شورای اسلامی شهر سمنان با اشاره با همکاری دانشگاه آزاد اسلامی با شورای اسلامی استان بیان کرد: کمیته های مختلف پژوهشی با این دانشگاه صورت پذیرفته که می تواند در آینده از ظرفیت های متفابل شهر و دانشگاه برنامه ریزی های علمی انجام بگیرد.