برنامه ، سرمایه و نیروی انسانی لازمه اجرای برنامه هدفمند است .

  • ۱۸ تیر ۱۳۹۷
  • ۸۳۸ بازدید

رئیس شورای اسلامی شهر سمنان بیان کرد
برنامه ، سرمایه و نیروی انسانی لازمه اجرای برنامه هدفمند است .

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر سمنان ، دکتر سید مسعود سیادتی درجلسه رسمی شورا که با حضور اهالی خیابان جهادیه تشکیل شد گفت :شوراها مدیریت واحد خدمات شهری را پیگیری می کنند .

وی افزود : فرصتی که برای شهرسمنان پیش آمده بیشتر شبیه تهدید است چرا که با وجود شهردار سمنان و توجه خاص ایشان به مناطق بافت قدیم ،درخواست های شهروندان این مناطق را مضاعف کرده است .

مهدی خراسانیان عضو شورا در راستای تقاضای اهالی جهادیه گفت : بلوار سفیر امید خارج از محدوده وخارج از وظایف شهرداری است چنانچه توافق بین مالکین انجام شود شهرداری عملیات زیرسازی ، بارریزی ، جدول و آسفالت آن را انجام خواهد داد .

مجید نظری دیگرعضو شورا رسیدگی به تمامی مناطق شهر را از وظایف شورا خواند و گفت : این معضل کل کشور است که در بافت های فرسوده املاک ابتدای کوچه و خیابان نسبت به انتها در وضعیت مطلوب تری قرار داشته و خوشبختانه شهردار سمنان توجه ویژه ای به بافت قدیم شهری دارد .

عباس طالب بیدختی نیز وضعیت پروژه های سطح شهر را فعال عنوان کرد و گفت : جمع آوری صنوف مزاحم در حال پیگیری است و خواستار تعامل و همکاری هیئت امنا و اهالی محله با شورا و شهرداری شد .

شهردار سمنان نیز ضمن بیان نابسامانی های موجود در مناطق بافت فرسوده و مقتضیات هر محل گفت: انتطارات باید متقابل باشد خود شهروندان نیز باید در پیشرفت منطقه خود تلاش کنند .

اتمام تندیس جهادیه ، ضرورت ایجاد پل هوایی ، اتصال خیابان شهید بهشتی به بلوار سفیر امید ، جمع آوری صنوف مزاحم در خیابان پیروزی ، اتمام پارک خانواده ، الصاق تصاویر ۷۹ شهید جهادیه در بلوار پیروزی از مشکلات مطروحه توسط اهالی خیابان جهادیه در این جلسه بود .