با عملکرد خودمان ، توان اجرایی شوراها را افزایش دهیم .

  • ۲۵ آذر ۱۳۹۷
  • ۳۶۳ بازدید

رئیس شورای اسلامی استان بیان کرد :
با عملکرد خودمان ، توان اجرایی شوراها را افزایش دهیم .

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر سمنان ، هفدهمین جلسه رسمی شورای استان در سالن اجتماعات کوثر استانداری تشکیل شد

عباس آل بویه با بیان اینکه نهاد شوراهای اسلامی شهر ، شهرستان و استان از تاثیرگذارترین نهادهای منتخب مردمی است، گفت: عملکرد هر دوره پس ازاتمام در تاریخ مدیریت شهری ثبت و ضبط می شود و همواره در تیررس نگاه های تیزبین شهروندان قرار دارد .

وی ضمن بیان مشکلات بودجه ای شورای استان افزود : آموزش شوراها را نباید به بهانه کمبود اعتبار نادیده گرفت .

رئیس شورای استان از ماده ۱۴ قانون شورای استان نام برد و گفت : طبق ماده ۱۴ به منظور بررسی ، اصلاح و تکمیل پیشنهادات ، طرحها و نیز تهیه طرحهای لازم و انجام وظایف قانونی شورا، کمیسیونها و کارگروههای تخصصی تشکیل می گردد. ترکیب ، تعداد و وظایف این کمیسیونها و نحوه اداره آنها به موجب دستورالعملی تعیین می شود که به تصویب شورای عالی استانها می رسد.

این مقام مسئول تصریح کرد : برای اولین بار در ادوار شوراها ، کمیسیون های تخصصی شورای استان سمنان شامل کمیسیون برنامه ، بودجه و عمران شهری و روستایی و کمیسیون فرهنگی ، اجتماعی و حقوقی تشکیل خواهد شد .

آل بویه گزارش حسابرسی سال ۹۶ سازمان همیاری شهرداری های استان توسط حسابرس منتخب را از دیگر موارد مطروحه هفدمین جلسه رسمی شورای استان نام برد و افزود : دریافت پیش نویس بودجه سال ۹۸ استان از سازمان مدیریت استان دستور جلسه آتی خواهد بود .

در پایان این جلسه رئیس شورای اسلامی استان گزارش کاملی از جلسات هیئت تطبیق شهرستان مهدیشهررا ارائه داد .