باید تلاش کنیم حال عمومی شهر سمنان بهتر شود

  • ۲۶ مهر ۱۴۰۰
  • ۳۴۲ بازدید

رئیس شورای اسلامی شهرستان سمنان

باید تلاش کنیم حال عمومی شهر سمنان بهتر شود

🔹رئیس شورای شهرستان سمنان گفت: در این مقطع زمانی که مردم ما را بعنوان اعضای شورای شهر انتخاب کردند با تلاش در مدیریت شهری و حمایت های استانداری سمنان و دستگاه های مربوط باید تلاش کنیم رویدادهای ماندگاری رخ دهد تا حال عمومی شهر سمنان بهتر شود.

 

 

📍حسین موسوی در نشست صمیمی اعضای شورای اسلامی شهر سمنان با استاندار سمنان اظهار داشت: سمنان دارای منطقه قدیمی و فرسوده یکهزار هکتاری است و در حوزه بازآفرینی در این محدوده خوب عمل نشده که اگر بلاهای طبیعی رخ دهد دیگر قابل جبران نیست به همین خاطر باید برای رسیدگی به آن تلاش های کارشناسی صورت پذیرد.

🔹وی با اشاره به تجربیات خود در هنگام مسئولیت های شهری در استان تهران بیان کرد: سال ۱۳۹۲ شهر سمنان بعنوان یکی از گزینه های انتقال پایتخت مطرح شد؛ با توجه به اینکه شهرهای استان تهران نیز ظرفیت پذیرش جمعیت تهران را ندارند، شهر سمنان باید آمادگی پذیرش چنین پیشنهادهایی را داشته باشد که با وضعیت کنونی این ظرفیت زیرساختی فراهم نیست.

🔸موسوی به زمان مسئولیت خود در شهرداری سمنان اشاره کرد و گفت: متاسفانه در کشور ما زمانی که مدیری چندین طرح را در هنگام مسئولیت خود در حال اجرا دارد تا تغییر می کند آن طرح ها متوقف می شود و نگاه شخص محور حاکم می شود، در حال حاضر با توجه به تمام سوابق خود در کنار مدیریت شهری و مدیریت استان هستیم تا مشکلات شهری هر چه بیشتر کاهش یابد.

🔹رئیس کمیسیون سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شورای اسلامی شهر سمنان اظهار داشت: پس از انقلاب سمبلی ویژه برای شهر سمنان طراحی و ایجاد نشده است و از آنجا که ورودی غربی شهر با توجه به پل مومن آباد در حاشیه قرار گرفته است احداث یک دروازه ورودی با معماری فاخر می تواند دعوت کنندگی به مرکز استان را به همراه داشته باشد و زمانی که بنده مسئولیت شهرداری سمنان را بر عهده داشتک این طراحی انجام شد و هم اکنون می تواند با همکاری ادارات مربوط و همراهی استانداری اجرایی شود تا بعنوان نمادی برای شهر سمنان پس از انقلاب ماندگار شود.