بازدید اعضای کمیسیون عمران از از بادگیر تاریخی ملحی محلات و محور تاریخی سه تکیه

  • ۲۹ دی ۱۴۰۰
  • ۹۲ بازدید

 

✅مجید نظری رئیس کمیسیون عمران،شهرسازی و خدمات شهری به همراه رضا صباغیان عضو این کمیسیون، حمیدرضا پیوندی معاون خدمات شهری شهرداری سمنان و محمدکاشی ناظر فنی شورا از محور تاریخی «سه تکیه» محلات و بادگیر تاریخی (واگیر) ملحی بازدید کردند

📍instagram:
#Shora_semnan

#شورای_ششم
#روابط_عمومی_شورای_شهر_سمنان

📍web:
www.shora.semnan.ir/

🆔 @semnan_shora