ایجاد چمن های مصنوعی شهرداری از طرح های مورد استقبال شهروندان سمنان است

  • ۲۵ فروردین ۱۴۰۰
  • ۱۴۸ بازدید

رئیس کمسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر سمنان
ایجاد چمن های مصنوعی شهرداری از طرح های مورد استقبال شهروندان سمنان است

 

رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر سمنان گفت: چمن های مصنوعی که از سوی شهرداری سمنان ایجاد شده مورد استقبال قرار گرفته است که نشان دهنده توجه بیشتر به این گونه طرح های محله محور است.

مهدی خراسانیان در سیصد و پنجاه و یکمین نشست شورای اسلامی شهر سمنان ضمن قدردانی از شهرداری در خصوص راه احداث چمن های مصنوعی ابراز داشت: شورای اسلامی شهر سمنان نماینده مردم است و نه دولت و دولت برای همین به استقبال مردمی در طرح ها باید توجه داشت.

وی در همین با اشاره به آنچه در مورد جابجایی ساختمان دولتی سازمان زندان ها با یکی از ساختمان های سازمان های شهرداری که در یکی از بهترین مناطق شهر قرار دارد گفت: نمی شود بدون مصوبه و هماهنگی شورای اسلامی که نماینده مردم است و نه دولت این جابجایی انجام بگیرد.