ام الفساد مادر تمام معضلات اجتماعی است .

  • ۲ خرداد ۱۳۹۷
  • ۳۴۶ بازدید

ام الفساد مادر تمام معضلات اجتماعی است .

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر سمنان در جلسه ۷۸ شورای شهر که با حضور محمد همتی دبیر مبارزه با مواد مخدر استان ، دکتر رجب پور و دکترمظاهری تشکیل شد موارد مربوط به معضلات و آسیب های اجتماعی مورد بحث وبررسی قرار گرفت .

همتی دبیر مبارزه با مواد مخدر استان :
– اقدامات بسیار مثبت شورای شهر ، شهرداری و سازمان فرهنگی جهت نصب پوستر وبنرها و اجرای اقدامات زیربنایی در سطح شهر جای تقدیر و تشکر دارد .
– از مهمترین آسیب های جدی که نظام را در کنار آسیب های دیگر تهدید می کند موضوع اعتیاد است
– بسیاری از صاحب نظران اعتیاد را ” ام الفساد ” و مادر تمام معضلات اجتماعی می دانند
– در حال حاضر ۷۰۰ نوع مواد مخدر صنعتی ، سنتی و شیمیایی در سطح کشور وجود دارد .
– با همکاری دستگاههای اجرایی مکانی جهت انتقال و درمان معتادین در سطح شهر در نظر گرفته شود .
– با ایجاد چنین مکانی هم می توان در بهبود آنها کمک کرد و هم زمینه اشتغال زایی را ر آنها فراهم نماییم .
– در طی دو سال گذشته تعداد ۸۰۰ نفر تحت آموزش فرهنگ سازی و سبک زندگی ، مضرات مواد مخدر قرار گرفتند .
۱۵۰ نفر از بهبود یافته گان با معرفی به مراکز فنی حرفه ای مشغول بکار شده و تحت درمان هستند .
– تشکیل اتاق فکر .
– حمایت از معتادین بعد از بهبودی .
– تشکیل تیم محله ای در مکان های مخروبه و محله هایی که تعداد معتادین زیاد است .
– همکاری سازمان فرهنگی جهت حمایت از بهبود یافته گان در تیم های ورزشی .
– درمان ، حمایت پیشگیری .
– احداث فضاهای مناسب ورزشی و فراهم کردن امکانات مناسب جهت اوقات فراغت .
– اجرای دستورالعمل به تمامی دستگاههای اجرایی مربوطه جهت عملیاتی نمودن برنامه های مذکور .
– مشخص نمودن سهم تمامی دستگاههای اجرایی جهت عملیاتی نمودن برنامه .
– حمایت از کمپین های ترک اعتیاد .
– تشکیل کارگروه خاص در کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورا .