المان های شهری با کیفیت اجرا شود

  • ۷ آبان ۱۳۹۹
  • ۳۱۰ بازدید

رئیس کمیسیون عمران شورای شهر سمنان

المان های شهری با کیفیت اجرا شود

رئیس کمیسیون عمران شورای شهر سمنان گفت: به کیفیت ساخت و ساز المان های شهری پس از تایید طرح نیز توجه شود تا ماندگاری آن هزینه ها را کاهش دهد.

مجید نظری شامگاه یکشنبه در پنجاه و هفتمین نشست کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر ابراز داشت: بررسی مواد به کار گرفته شده و همچنین هزینه های المان های شهری پیش از ساخت باید از آغاز تا بهره برداری توسط گروه سازنده ارائه شود تا بر اساس کیفیت آن تصمیم گیری شود.

وی افزود: ساخت المان ها به گونه ای باشد که نیاز به تامین اعتبار مجدد نداشته باشد و از ابتدا برای هزینه های آن آینده نگری شود تا در فصل های مختلف سال به صورت نیمه کاره در چهره شهر نمایان نشود.

وی با اشاره به ساخت المان شهید قاسم سلیمانی تاکید کرد: المان این سردار شهید از نگاه فنی و هنری پیش و پس از اجرا از سوی کارشناسان و هنرمندان تایید شود.