الزام ایجاد پارکینگ سطحی و طبقاتی و ارائه طرح پیشنهادی

  • ۳ مهر ۱۳۹۸
  • ۸۷۳ بازدید

در دویست ونهمین جلسه رسمی شورا بررسی شد؛

الزام ایجاد پارکینگ سطحی و طبقاتی و ارائه طرح پیشنهادی

براساس طرح پیشنهادی ارائه شده توسط اعضای شورا مبنی بر الزام ایجاد پارکینگ طبقاتی ، دلایل لزوم طرح مذکور مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر سمنان، رئیس شورا اجرای پارکینگ را ضرورتی در جهت بهبود ترافیک شهری دانست و‌گفت: براساس قوانین موجود وظیفه شهرداری جبران کسری پارکینگ بوده و احداث آن راه حلی جهت کاهش ترافیک در مسیر پرتردد می باشد.

محمدهمتی عضو شورا وضعیت پارکینگ در سطح شهر را مناسب ندانست و گفت: اگر سرمایه گذار درمناطق متمرکز و ترافیکی شهر نسبت به ساخت پارکینگ اقدام نماید و شهرداری نیز بنا بر نیاز خود در این مناطق ، اجاره یا خرید این پارکینگ ها را از سرمایه گذار دردستور کار قرار دهد در یک بازه زمانی مناسب مشکل مرتفع خواهد شد.

عباسعلی طالب بیدختی لزوم اجرای پارکینگ را اولویت شورا عنوان کرد و‌افزود: جهت احیا پارکینگ درشهر باید طرح ارائه داده تا موظف به اجرای آن شویم.

مجید نظری دیگر سخنگو این جلسه گفت: شهرداری موظف است در زمان صدور پروانه منابع کسری پارکینگ را در جهت ساخت و تامین آن هزینه کند با افتتاح حساب مستقل می توان زمین های شهرداری با کاربری پارکینگ را به این امر اختصاص داد .

وی ادامه داد:متاسفانه برخی از قوانین و ضوابط دست و پا گیر مشکلاتی را در این زمینه ایجاد کرده است . با حمایت از سرمایه گذار و اصلاح ضوابط و همکاری مشاور قطعا این مشکل حل خواهد شد.

محمد زحمتکش مشکل اساسی در مراکز تجاری را کمبود پارکینگ عنوان کرد و گفت : با توجه به اینکه هیچ اقدام جدی و پیشنهادی تاکنون صورت نگرفته،به منظور بهبود وضعیت پارکینگ ابتدا موقعیت هایی که بعنوان پارکینگ پیش بینی شده شناسایی و نسبت به رفع این معضل اقدام‌شود.