اقبال عمومی در تعیین روز سمنان مهم است

  • ۲۱ دی ۱۳۹۹
  • ۳۵۴ بازدید

رئیس کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر سمنان

اقبال عمومی در تعیین روز سمنان مهم است

رئیس کمیسون عمران شورای اسلامی شهر سمنان گفت: اقبال عمومی در تعیین روز سمنان مهم است و ششم دی می تواند روزی برای تقویت اتحاد در بین شهرستان های استان باشد.

مجید نظری در سیصد و بیست و نهمین نشست شورای اسلامی شهر سمنان ضمن تبریک روز ششم دی ماه که به عنوان روز سمنان پیشنهاد داده شده است افزود: اختصاص دادن یک روز به نام سمنان طرح خلاقانه خوبی است و حال که نظرات کارشناسی مردم تاریخ ششم دی را پیشنهاد داده است باید به آن توجه کرد.

وی با اشاره به همزمانی نشست شورای اسلامی شهر سمنان با این تاریخ ادامه داد :این همزمانی را به فال نیک بگیریم و اگر مردم ششم دی را می پسندند و سندی برای آن وجود دارد آن را اجرا کنیم.

نظری تاکید کرد: پیش تر از این نیز پیشنهادات برای ششم دی انجام شد و حالا نیز برای تثبیت آن که می تواند وحدت استان باشد این تاریخ را برای عنوان «روز سمنان» پیشنهاد دهیم.