اصلی ترین منابع درآمدی شهرداری ها ، تدوین عوارض وبهای خدمات است.

  • ۱۵ دی ۱۳۹۷
  • ۸۰۲ بازدید

نایب رئیس شورای شهر بیان کرد؛

اصلی ترین منابع درآمدی شهرداری ها ، تدوین عوارض وبهای خدمات است.

?️به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر سمنان ،درجلسه ای که با حضور رئیس شرکت برق و‌گاز شهرستان ، مدیر آب و فاضلاب ، مخابرات و مدیران شهرداری درخصوص تعرفه سال ۹۸ شهرداری در سالن جلسات شورای شهر برگزار شد ، نایب رئیس شورا اصلی ترین منابع درآمدی شهرداری ها را تدوین عوارض و بهای خدمات دانست و‌گفت : تعرفه سال آینده شهرداری درحال تدوین است و به زودی به تصویب خواهد رسید .

?️عباس آل بویه ضمن قرائتِ نامه شورای عالی استان ها در خصوص تصویب و ارائه راهکارهای فیمابین دستگاههای اجرایی و شهرداری ها ادامه داد : بر اساس پیگیری های انجام شده توسط رئیس شورای عالی استان ، کلیه سازمان هاو موسسات دولتی و‌غیر دولتی که در زمینه ارائه خدمات شهری عهده دار وظایفی هستند باید برنامه سالانه خود را در چارچوب اعتبارات و بودجه سالانه تنظیم و به شورا ارائه دهند .

?️وی از سرانه کم بودجه سمنان انتقاد کرد و افزود : سمنان نیز مانند استان های دیگری که دارای وسعت زیاد هستند و سرانه آنها بر اساس جمعیت محاسبه می شوند متضرر کاهش بودجه شده است .

?️آل بویه ارائه پیشنهادات مدیران حاضر در جلسه را خواستار شد و بیان کرد : چنانچه توافق فیمابین دستگاههای اجرایی حفار مبنی بر تهاتر هزینه مصرف آب ، برق ، گاز شهرداری با ادارات مربوطه انجام و هزینه آن بجای واریز به خزانه دولت در مرکز متمرکز شود بسیاری از مشکلات شهر مرتفع و شاهد روند رو به رشدی در شهر خواهیم‌بود .

?️سرپرست امورفنی و زیربنایی شهرداری نیز شهر توسعه یافته را در گِرو ارتباط مشترک و متقابل دستگاههای اجرایی عنوان کرد و‌گفت : با هربار تخریب و روکش آسفالت در اثرحفاری های پی درپی درشهر ،ضمن ایجاد خسارت های مادی به شهرداری ، زیبایی شهر را نیز تحت شعاع قرارداده است بطوری که عمر آسفالت صاف خیابانها به یک سال هم‌نمی کشد .

?️حسن عبداله زاده شهرداری را نهادی خودگران دانست و‌بیان کرد : تعرفه ، دغدغه شهرداری و‌همه دستگاههای اجرایی است ،اگرچه حفاری معابر عمومی برای توسعه شهری امری اجتناب ناپذیر است، اما با پیروی از یک ساز و کار منطقی وارائه برنامه های تدوین شده توسط دستگاههای حفار ، خسارت های مادی و نارضایتی های اجتماعی به حداقل خواهد رسید .

?️سرپرست معاونت هماهنگی و برنامه ریزی شهرداری دراین جلسه تعاملات و‌همسو بودن با تصمیمات شورا را ضروری دانست و افزود : کیفیت معابر شهری یکی از عوامل مهم و تاثیرگذار بر زندگی شهروندان و یکی از شاخص های رضایت از عملکرد شهرداری هامحسوب می شود .بهینه سازی عملیات حفاری نیز یکی از قسمت های پرهزینه برای شهرداری است که گلایه مندی شهروندان را نیز همیشه در پی دارد.

?️حمید قاسمی اجرا و‌تصویب تعرفه را قانونی دانست و‌گفت : صدور عوارض حفاری برای معابر شهری که مالک آن خود شهرداری است مستلزم پرداخت هزینه به دستگاههای اجرایی حفاراست بطوریکه جهت اجرای هر گونه پروژه عمرانی درشهر ، شهرداری نیز می بایست هزینه جابجایی تاسیسات شهری را به اداره مربوطه پرداخت کند .

?️در پایان این جلسه در خصوص اخذ مجوزهای لازم برای حفاری های مورد نیاز و ارائه برنامه های از پیش تدوین شده توسط دستگاههای اجرایی در راستای تعامل و همکاری هر چه بیشتر بحث و تبادل نظر شد.